Fundacja Panoptykon przystąpiła do szerokiej koalicji organizacji…

W skrócie

Element dekoracyjnyFundacja Panoptykon przystąpiła do szerokiej koalicji organizacji pozarządowych zwracających uwagę europosłów na zagrożenia związane z Transatlantyckim Partnerstwem na rzecz Handlu i Inwestycji (TTIP). W gronie tym znalazły się m.in. organizacje zajmujące się ochroną środowiska naturalnego, dostępem do lekarstw, prawami socjalnymi czy cyfrowymi, ochroną migrantów, prawami kobiet oraz pracowników. TTIP to porozumienie między Waszyngtonem a Brukselą, zakładające stworzenie środowiska regulacyjnego przyjaznego międzynarodowej wymianie dóbr i usług oraz inwestycjom. W ramach porozumienia mają być wypracowane wspólne standardy regulacyjne – poprzez ich „harmonizację”, „wzajemne uznawanie”, „wzmocnioną współpracę” i tym podobne. W praktyce oznaczać to może deregulację, tworzenie monopoli, wzmacnianie prawa własności intelektualnej oraz forsowanie rozwiązań przyjaznych tylko dla dużych firm, a nie obywateli. Dlatego europejskie organizacje społeczne sprzeciwiają się trwającym negocjacjom. Domagają się przejrzystości prowadzonych rozmów oraz wzmocnienia w nich roli Parlamentu Europejskiego. Dodatkowo organizacje żądają wykreślenia z umowy postanowień chroniących inwestorów i zagrażającym europejskim oraz międzynarodowym standardom ochrony praw człowieka. Apel kierowany jest do europosłów, którzy obecnie pracują nad niewiążącą rezolucją w sprawie TTIP.

Dodaj komentarz