GIODO proponuje nowe przepisy dotyczące ochrony danych

W skrócie

W zeszłym roku Unia Europejska przyjęła wielką reformę ochrony danych osobowych. Regulacja będzie bezpośrednio obowiązywała we wszystkich krajach członkowskich i wejdzie w życie w maju 2018 roku. Nowy akt pozostawia jednak państwom pewną swobodę w uregulowaniu konkretnych obszarów. Jednym z nich jest funkcjonowanie organu, który będzie odpowiedzialny za ochronę prywatności. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zaproponował projekt przepisów, które mają tę sferę określić. W propozycji pojawiają się nowe zasady rozpatrywania skarg, nakładania kar i ich wysokości czy pomysł na rolę sądów. Pomysły GIODO wzbudziły pewne kontrowersje. Dotyczy to szczególnie długiego terminu na załatwienie sprawy obywatela przez urząd – minimum 6 miesięcy. To długi okres. Standardem w administracji publicznej – wyznaczonym m.in. przez Kodeks Postępowania Administracyjnego – jest 30 dni lub 2 miesiące w przypadku zawiłych spraw. Szczegółowy projekt nowej ustawy o urzędzie ds. ochrony danych osobowych ma zostać zaprezentowny przez Ministerstwo Cyfryzacji.

W naszej najnowszej infografice tłumaczymy jak słożyć skargę do GIODO – w dzisiejszym stanie prawnym.

Infografika Skarga do GIODO

Komentarze

Droga Fundacjo, a czy z tego nie wynika wprost, że pracodawca nielegalnie przetwarzający dane - np. dane biometryczne może tak na prawdę dalej to robić, ponieważ co skarga będą mu nakazywać i nic poza nakazaniem nie mogą zrobić, bo nie ma kary? Co można w tej sytuacji zrobić, gdy pracodawca działa niezgodnie z prawem, nastąpi taka decyzja od GIODO, a on dalej nic nie robi lub zaczyna łżeć na wezwanie do udostępnienia informacji o przetwarzanych danych lub odpisuje pustosłowiem?

Dodaj komentarz