Grupa robocza art. 29 kolejny raz krytycznie o reklamie behawioralnej

Artykuł

Grupa robocza art. 29 wydała negatywną opinię na temat proponowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Standardów Reklamy (EASA) oraz Stowarzyszenie IAB Europe Kodeksu Dobrych Praktyk w zakresie Internetowej Reklamy Behawioralnej (Online Behavioural Advertising, OBA).

Proponowane przez EASA i IAB rozwiązanie zakłada, że na każdej stronie internetowej, na której znajdować będzie się reklama behawioralna, powstanie odesłanie w postaci linku (ikony) do specjalnego serwisu OBA User Choice Site  (youronlinechoices.eu). Strona ta pozwoli wyłączyć wykorzystywanie danych użytkowników w czasie realizowania behawioralnych kampanii reklamowych.

W przypadku skorzystania z tego mechanizmu internauci nadal będą otrzymywać reklamy, ale będą one przypadkowe, niezależne od ich zainteresowań wynikających z historii przeglądanych stron.

Zdaniem Grupy roboczej art. 29 „nie wystarczy dać użytkownikom możliwość sprzeciwu, co zakłada proponowana w OBA formuła opt out". Należałoby raczej umożliwić im uprzednie wyrażenie zgody, jeszcze przed rozpoczęciem przetwarzania danych (opt in). Następcza forma wyrażenia zgody (opt out), zdaniem Grupy nie zapewnia niezbędnej informacji o fakcie i celu przechowywania (bądź jego braku) w komputerze pliku cookie. Ponad to forma ta nie pozwala zarządzać zainstalowanym plikiem, nie pozwala go również usunąć. Opinia zawiera również inne przykłady sposobów wyrażenia zgody na zawarte w reklamie treści.

Możliwość wyrażenia sprzeciwu powinna być dostępna jeszcze przed rozpoczęciem przetwarzania danych oraz zawierać jasne i zrozumiałe sformułowania. Nie wystarczy, że informacja ta będzie dostępna "gdzieś" na stronie internetowej w postaci ikony, w którą można "kliknąć", ponieważ  aktualna świadomość użytkowników o stosowaniu reklamy behawioralnej  jest znikoma.  GR wskazuje, że użytkownicy nie będą w stanie rozpoznać znaczenia ikony informującej o stosowaniu reklamy behawioralnej. Dlatego też niezbędne jest zamieszczenie innych dodatkowych informacji w zrozumiałym dla użytkowników języku.

W swojej opinii GR wskazuje na różnice między zwykłymi plikami cookies, które moga podlegać wyłączeniu z nakazu wyrażenia nań zgody przez użytkownika, a tzw. "tracking cookies" - które takiemu wyłączeniu nie podlegają.

Grupa Robocza art. 29 podnosi również kwestię okresu przechowywania danych, który jej zdaniem musi zostać ograniczony do minimum. Zebrane dane powinny zostać usunięte po ich wykorzystaniu oraz każdorazowo w przypadku wyrażenia sprzeciwu, zanim sprzeciw ten zostanie uznany za ważny.

Mimo iż wiele rozwiązań zawartych w OBA zasługuje na uznanie, gdyż podwyższa standardy ochrony konsumentów oraz ich danych osobowych, to jednak wciąż proponowane rozwiązania nie spełniają wymagań dyrektywy o ochronie prywatności (dyrektywy 2002/58/WE po zmianach dyrektywą 2009/136/WE).

Dodaj komentarz