Instytut badawczy Pew Global Research opracował raport…

W skrócie

Instytut badawczy Pew Global Research opracował raport na temat światowego poziomu akceptacji dla prowadzonej przez amerykańskie służby masowej inwigilacji. W raporcie pod tytułem Global Opinions of U.S. Surveillance znajdziemy opinie z 44 państw na temat inwigilacji obywateli, przywódców państw oraz osób podejrzanych o terroryzm. W 40 badanych krajach brak akceptacji wyraża ponad 50% badanych, a w połowie z nich inwigilacji nieakceptuje więcej niż 80% osób. Jeden z największych spadków USA odnotowały w pytaniu na temat tego „czy rząd amerykański jest w stanie przestrzegać praw człowieka?” W Polsce brak akceptacji wobec inwigilowania obywateli wyraziło 80% ankietowanych, a 74% negatywnie oceniło inwigilowanie przywódców państw.

Dodaj komentarz