Jak stenogram stał się dokumentem, czyli odpowiedź kancelarii premiera w sprawie audytu w służbach

W skrócie

Na początku maja rząd przedstawił podczas sejmowego posiedzenia wyniki audytu działań poprzedniej ekipy. Minister-koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński w swoim wystąpieniu skupił się na nielegalnych podsłuchach dziennikarzy i inwigilacji antyrządowych demonstracji, które miały się odbywać w minionych latach. Podane przez niego informacje były więcej niż niepokojące, dlatego wystąpiliśmy z wnioskiem o udostępnienie jawnej części raportu z audytu dotyczącego działania służb specjalnych. Odpowiedź, którą otrzymaliśmy z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jest zaskakująca:

„Wyjaśniam, że wnioskowane informacje tj. »Raport o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów koalicji PO–PSL (2007–2015)« zawierający wypowiedź Pana Ministra Mariusza Kamińskiego jest dostępny w stenogramie sprawozdania z 18. posiedzenia Sejmu RP z pierwszego dnia obrad tj. 11 maja 2016 r., opublikowany na stronach Sejmu: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/stenogramy.xsp”.

Oznacza to, że jeśli chodzi o działania, które prowadziły i prowadzą służby, dalej poruszamy się w sferze opinii i domysłów – jesteśmy zdani jedynie na słowa Ministra Kamińskiego, którym przeczą polityczni oponenci i byli szefowie służb specjalnych. Faktem pozostaje zaś jedynie to, że służby miały i wciąż mają bardzo szerokie uprawnienia do inwigilowania obywateli – np. „billingowania” dziennikarzy, o którym mówił minister Kamiński. Faktem jest również to, że służby specjalne niezależnie od tego, która formacja jest u władzy, pozostają poza kontrolą.

Dodaj komentarz