Jak zreformować europejskie prawo ochrony danych? Już odpowiadamy...

Artykuł
14.03.2012
3 min. czytania
Tekst

Od 25 stycznia, kiedy komisarz Viviane Reding oficjalnie przedstawiła swój ambitny projekt reformy europejskiego prawa ochrony danych osobowych (lubimy go nazywać „wielką reformą prywatności”), w Unii Europejskiej trwa gorąca debata publiczna. Polski rząd bierze w niej udział niejako instytucjonalnie, ponieważ projekt Komisji trafił już pod obrady grupy roboczej złożonej z przedstawicieli państw członkowskich i krajowych organów ochrony danych osobowych (tzw. DAPIX). Mimo dużego tempa prac, odpowiedzialne za projekt Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji nie zaniedbało konsultacji społecznych. Do 11 marca można było przesyłać uwagi do projektu nowego unijnego rozporządzenia o ochronie danych. Fundacja Panoptykon skwapliwie z tej szansy skorzystała.

Od początku debaty na temat „wielkiej reformy prywatności” powtarzamy, że jest ona absolutnie konieczna. Coraz szybszy przepływ informacji, coraz dalej idące możliwości łączenia i wymiany danych, upowszechnienie dostępu do internetu i nowych narzędzi komunikacyjnych stwarzają konkretne wyzwania, na które dotychczasowa dyrektywa i - stanowiąca jej implementację do polskiego porządku prawnego - ustawa o ochronie danych osobowych nie dają odpowiedzi.

Dlatego ogólny kierunek zmian zaproponowany przez Reding oceniamy bardzo pozytywnie. Szczególnie istotne, z punktu widzenia interesów obywateli, są propozycje:

 • zaostrzenia wymogów dotyczących zgody na przetwarzanie danych (przede wszystkim wymóg uzyskania zgody wyraźnej, a nie domniemanej z milczenia);
 • zmiany zasad stosowania prawa Unii Europejskiej w stosunku do podmiotów zagranicznych (kryterium ma być to, czy dany podmiot oferuje swoje usługi obywatelom UE lub przynajmniej monitoruje ich zachowanie, np. za pomocą różnych technik śledzenia użytkowników Internetu);
 • uregulowanie problematyki charakterystycznej dla usług internetowych: profilowania, „prawa do zapomnienia” czy możliwości przenoszenia danych między serwisami;
 • zwiększenie roli organów ochrony danych, w tym nadanie im wyraźnego uprawnienia do stosowania sankcji administracyjnych.

Z drugiej strony, jeśli te dobre założenia mają zostać zrealizowane w praktyce, pakiet reformatorski wymaga dopracowania. W wielu miejscach projekt rozporządzenia przewiduje dość szerokie wyłączenia, niejasne definicje i potencjalnie niebezpieczne luki prawne. Omawiamy je po kolei w naszych uwagach przesłanych Ministerstwu Cyfryzacji i Administracji. Najważniejsze kwestie, na które warto zwrócić uwagę, to:

 • bardzo szerokie wyłączenia ze względu na bezpieczeństwo narodowe;
 • niedostatecznie precyzyjnie określony zakres materialny i terytorialny rozporządzenia;
 • nierozwiązany problem wykorzystywania danych zbieranych (pierwotnie) w celach komercyjnych dla celów bezpieczeństwa publicznego;
 • problem anonimizacji danych (i jej ograniczeń);
 • definicja profilowania i przewidywany zakres wyłączeń od ochrony na tym polu;
 • zasady przekazywania danych do krajów trzecich;
 • szerokie uprawnienia Komisji Europejskiej do wydawania aktów quasi-legislacyjnych;
 • niedostatecznie zabezpieczone prawa obywateli w kontekście transgranicznych procedur (np. kiedy obywatel będzie zmuszony wnieść skargę do organu w innym kraju);
 • problem skutecznego egzekwowania prawa ochrony danych w stosunku do ponadnarodowych korporacji.

Ze względu na rozmiar i naprawdę szeroki zakres tematyczny rozporządzenia nasze uwagi mają charakter wstępny. Będziemy do tej analizy wracać, wraz z rozwojem europejskiej dyskusji i pojawianiem się kolejnych argumentów. Czasu na refleksję jest na szczęście sporo: zdaniem osób obeznanych w brukselskich procedurach nie ma szans, żeby prace nad tak kompleksową reformą prawa europejskiego potrwały krócej niż 3-4 lata.

Pełna treść naszych uwag

Newsletter

Otrzymuj informacje o działalności Fundacji

Administratorem twoich danych jest Fundacja Panoptykon. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy dane osób subskrybujących newsletter, znajdziesz w naszej Polityce prywatności.