Koalicja organizacji pozarządowych znów pisze do premiera

Artykuł

Wciąż domagamy się wstrzymania prac legislacyjnych nad projektami istotnymi dla przyszłości społeczeństwa informacyjnego oraz urealnienia procesu konsultacji społecznych. W reakcji na propozycję rządu odnośnie trybu dalszych konsultacji ze stroną społeczną, koalicja NGO - w tym Fundacja Panoptykon - przygotowała kolejny list, który wczoraj własnoręcznie dostarczyliśmy do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Doceniliśmy fakt, że rząd wywiązał się z obietnicy "podjęcia dalszych rozmów" i sformułował konkretną propozycję. Niepokoi nas jednak to, że nie wszystkie ustalenia ze spotkania 5 lutego zostały przez stronę rządową potraktowane równie poważnie. Chodzi przede wszystkim o wstrzymanie prac legislacyjnych nad projektami, które dotyczą społeczeństwa informacyjnego do momentu przeprowadzenia konsultacji społecznych. W ostatnich dniach toczyły się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów m.in. prace nad istotnymi zmianami w Prawie telekomunikacyjnym (w tym nad poszerzeniem definicji abonenta).

Z naszej perspektywy warunkiem rozpoczęcia realnych konsultacji społecznych jest również sporządzenie przez rząd listy projektów zmian prawnych dotyczących społeczeństwa informacyjnego oraz umieszczenie jej na ogólnodostępnej platformie cyfrowej. Nie zgadzamy się na przerzucanie tego obowiązku na stronę społeczną, która przecież dysponuje o wiele mniejszymi zasobami niż rząd. Przez listę rozumiemy wyczerpujące zestawienie projektów aktów prawnych i dokumentów programowych dotyczących społeczeństwa informacyjnego, a nie przykładowe wskazanie kilku obszarów regulacyjnych, którego dokonał rząd w swojej propozycji.

Pełna treść stanowiska NGO

Dodaj komentarz