Kolejna skarga do sądu na SKW

W skrócie

Ujawnienie informacji o liczbie billingów pobranych w 2015 r. nie zagraża bezpieczeństwu Polski. To główna teza naszej skargi, którą kilka dni temu złożyliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. To kolejny etap sporu, który toczymy z SKW od ponad 3 lat. SKW jako jedyna służba specjalna nie udostępniła nigdy informacji o tym, jak często sięga po nasze lokalizację i billingi. Mimo poszerzającej się kultury powszechnej tajności, mamy nadzieję, że w tak oczywistej sprawie sąd administracyjny stanie po stronie jawności i nakaże służbie udostępnienie nam informacji na temat swojej aktywności.

Polecamy: SKW – niejawność na szkodę państwa

Od 10 lat walczymy o wolność i prywatność. Pomóż nam w tym i wesprzyj działania!

Komentarze

Bardzo dobrze Wojsko to wojsko, a nie jakieś cywilne służby jak ABW czy Policja. Wojsko zawsze stoi ponad służby cywilne i zabezpiecza operacje wojskowe GROMu lub innych formacji.specjalnych lub po prostu wojska, które jest wy*ej w hierachi niż służby podległe MSWiA...

Dodaj komentarz