Minął miesiąc od odroczenia przez Trybunał Konstytucyjny…

W skrócie

Minął miesiąc od odroczenia przez Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnięcia w sprawie uprawnień służb specjalnych, m.in. sięgania po dane telekomunikacyjne (billingi i inne). Trybunał odroczył rozprawę, bo Sąd Okręgowy w Warszawie nie udzielił odpowiedzi na pytania o praktykę kontrolowania służb specjalnych. Z informacji prasowych wynika, że – mimo ponownej prośby – Prezes warszawskiego sądu nie zmieniła zdania – trwa więc pat. Tymczasem Trybunał Sprawiedliwości UE uznał tzw. dyrektywę retencyjną, którą wdrażają polskie przepisy, za niezgodną z Kartą Praw Podstawowych. Ofiarami pata są więc niestety obywatele, wobec których służby mogą stosować uprawnienia, które prawdopodobnie są niezgodne z konstytucją. Dlatego Fundacja Helsińska wystąpiła do Prezesa Trybunału z wnioskiem o wydanie tzw. postanowienia sygnalizacyjnego do Sejmu i Rady Ministrów i wskazanie im na potrzebę pilnej nowelizacji przepisów dotyczących sięgania po billingi.

Dodaj komentarz