Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt nowelizacji ustawy o…

W skrócie

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Resort zdrowia zamierza wprowadzić e-receptę, Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz zmienić przepisy dotyczące udostępniania danych medycznych. Niestety, wiele z tych zmian nie zasługuje na poparcie. Fundacja Panoptykon przygotowała opinię dotyczącą projektu. Nowelizacja zakłada m.in., że w wielu przypadkach dane pacjenta będą przekazywane innym osobom za jego zgodą. W obecnie obowiązującej ustawie, personel medyczny mógł dostać dostęp do danych w uzasadnionych przypadkach. Według resortu zdrowia propozycja zmiany ma gwarantować ochronę autonomii pacjentów. Jednak w praktyce może się okazać, że wymóg zgody będzie traktowany rutynowo. W konsekwencji może też prowadzić do przetwarzania większej liczby danych niż jest to potrzebne. Oprócz kwestii zgody wskazaliśmy, że projekt ustawy ma wiele niejasności. Wdrożenie przepisów może więc stwarzać duże trudności i problemy interpretacyjne.

Stanowisko Fundacji Panoptykon w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia [PDF]

Dodaj komentarz