Nowa wersja ITR skonsultowana

Artykuł
05.03.2013
2 min. czytania
Tekst
Image

Fundacja Panoptykon wraz z grupą organizacji społecznych przedstawiła stanowisko dotyczące zrewidowanej wersji Międzynarodowych Regulacji Telekomunikacyjnych (ITR). Zostały one przyjęte podczas grudniowej Światowej Konferencji Telekomunikacyjnej w Dubaju, jednak polski rząd nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie ich podpisania. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji właśnie zakończyło konsultacje społeczne w tej sprawie.

Pod wspólną opinią przygotowaną w odpowiedzi na konsultacje podpisały się – poza Fundacją Panoptykon – Fundacja Nowoczesna Polska, Centrum Cyfrowe: Projekt Polska i Internet Society Poland. W opinii zwracamy uwagę na szereg problemów związanych z przyjęciem ITR. Podkreślamy brak transparentności działań ITU i zamknięcie na udział społeczeństwa obywatelskiego. Krytycznie oceniamy rezolucję dotyczącą Internetu załączoną do ITR, która ma co prawda niewiążący charakter, ale wpłynie na intepretację ITR. Zwracamy również uwagę na brak przepisów, które stanowiłyby gwarancję ochrony podstawowych praw i wolności.

Jednocześnie wskazujemy, że nie potwierdziła część obaw formułowanym jeszcze przed szczytem w Dubaju. Ostateczna wersja traktatu nie zawiera kontrowersyjnych przepisów dotyczących neutralności sieci czy cyberbezpieczeństwa. Pozytywnie oceniliśmy również wyraźne wyłączenie z zakresu przedmiotowego ITR treści międzynarodowych usług telekomunikacyjnych.

Naszym zdaniem stanowisko Polski w sprawie podpisania ITR powinno uwzględniać wpływ traktatu na funkcjonowanie Internetu i prawa podstawowe użytkowników, a wypracowanie decyzji w tej sprawie powinno odbyć się w ramach transparentnego procesu i zakładać współpracę z innymi państwami Unii Europejskiej. Zachęcamy również polski rząd do zwracania uwagi na problemy praw człowieka, wolnego i otwartego charakteru sieci, neutralności technologicznej czy demokratyzacji procesu zarządzania Internetem w ramach innych działań podejmowanych na forum międzynarodowym.

Małgorzata Szumańska, Jędrzej Niklas

Opinia organizacji społecznych w prawie Międzynarodowych Regulacji Telekomunikacyjnych [PDF]

Temat

Newsletter

Otrzymuj informacje o działalności Fundacji

Administratorem twoich danych jest Fundacja Panoptykon. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy dane osób subskrybujących newsletter, znajdziesz w naszej Polityce prywatności.