Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie neutralności sieci. Wciąż nie mamy sankcji, ale jest postęp!

Artykuł

20 października 2011 Parlament Europejski jednogłośnie przyjął rezolucję o neutralności sieci. Po raz pierwszy Parlament zajął tak zdecydowane polityczne stanowisko odnośnie tej kontrowersyjnej kwestii. Wpływ na kształt rezolucji miały niewątpliwie argumenty natury ekonomicznej – przede wszystkim konieczność zapewnienia konkurencji na rynku wewnętrznym oraz utrzymania jego innowacyjności. Nie mniej ważny był jednak wzgląd na prawa podstawowe. Rezolucja podkreśla, że brak poszanowania dla zasady neutralności może w istotny sposób ograniczyć prawo do prywatności czy wolność ekspresji.

La Quadrature du Net – organizacja, która prowadziła dynamiczną kampanię na rzecz przyjęcia rezolucji – pozytywnie odniosła się do jej treści, mimo że niektóre problemy nadal nie zostały rozwiązane.

Co udało się osiągnąć?

W tekście rezolucji pojawiła się dobra i użyteczna definicja neutralności sieci oraz polityki zarządzania siecią. Krokiem w dobrą stronę jest również zmuszenie Komisji Europejskiej do przekazywania Parlamentowi informacji dotyczących obecnych praktyk zarządzania ruchem w sieci, stosowanych przez dostawców Internetu. Parlament dodatkowo zobowiązał Komisję do opracowania raportu, w którym Komisja wypowie się na temat zasadności wprowadzania dalszych regulacji dotyczących neutralności sieci. Raport ma być przygotowany w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia postępowania prowadzonego przez Organizację Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC), który właśnie dokonuje kompleksowej oceny praktyk dostawców Internetu w zakresie zarządzania ruchem w sieci.

W tym zakresie rezolucja odpowiada na zasadniczy problem sygnalizowany także przez Fundację Panoptykon: wielokrotnie krytykowaliśmy Komisję Europejską za brak strategii regulacyjnej w obszarze neutralności sieci. Raport, o którym mowa w rezolucji, będzie punktem wyjścia do dalszej, merytorycznej debaty między Komisją i społeczeństwem obywatelskim,

Co trzeba uznać za porażkę?

Zasadniczym minusem rezolucji jest brak konkretnych narzędzi prawnych, które umożliwiłyby ochronę neutralności sieci w praktyce. Rezolucja nie przewiduję żadnych sankcji wobec dostawców Internetu, którzy arbitralnie ograniczają swoim klientom dostęp do sieci lub konkretnych usług. La Quadrature du Net zwraca również uwagę na lukę prawną, która, przy zastosowaniu niewłaściwej interpretacji, może umożliwić operatorom ograniczanie dostępu do Internetu mobilnego pod pretekstem rzekomego przeciążenia sieci.

Opracowanie: Aleksandra Musielak

Więcej na ten temat:

La Quadrature du Net: Net Neutrality Resolution Adopted in EU Parliament

Dodaj komentarz