Pięć porozumień Straży Granicznej

W skrócie

Straż Graniczna zawarła w ciągu ostatniego roku pięć porozumień z firmami świadczącymi usługi drogą elektroniczną. Na mocy tych porozumień może bezpośrednio, bez jakiejkolwiek uprzedniej kontroli, pobierać od tychże firm informacje na temat tego, jak ich klienci korzystają z usług internetowych.

Na zawieranie takich porozumień pozwala służbom tzw. ustawa inwigilacyjna, obowiązująca od lutego 2016 r. Przez wiele miesięcy staraliśmy dowiedzieć się, jak poszczególne służby korzystają z tej możliwości. Informacje, które uzyskaliśmy w zeszłym roku znalazły się w raporcie „Rok z ustawą inwigilacyjną. Co się zmieniło? Czy było czego się bać?”. Odpowiedź od Straży Granicznej na nasze pytania otrzymaliśmy już po jego publikacji.

Nie wszystkie służby kwapią się do udzielenia nam informacji na temat liczby porozumień zawieranych z firmami w celu ułatwienia sobie dostępu do danych o aktywności użytkowników usług internetowych. Wiemy, jak wygląda sytuacja w przypadku Policji (brak porozumień), Żandarmerii Wojskowej (cztery porozumienia) i wspomnianej Straży Granicznej (pięć porozumień). Nie wiemy, czy (ewentualnie – ile) porozumienia zawarła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Agencja uznała bowiem, że odpowiedź na nasze pytanie zagraża bezpieczeństwu Polski. Mamy nadzieję, że na drodze sądowej uda nam się przekonać ABW do zmiany zdania.

Rok z ustawą inwigilacyjną. Co się zmieniło? Czy było czego się bać? [PDF, 426,06 KB]

Dodaj komentarz