Prezentujemy wyniki głosowania w sprawie ACTA w Parlamencie Europejskim - sprawdź jak myśli Twój poseł!

Artykuł

Prezentujemy wyniki głosowania z 24 listopada 2010 roku nad wspólnym projektem rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie ACTA. Projekt został przedłożony przez przez postępowe grupy polityczne: socjaldemokratów (S&D), liberałów (ALDE), Zielonych (VERTS) i lewicy (GUE). Projekt krytykował tryb prac nad porozumieniem ACTA i określał warunki, od których spełnienia Parlament uzależniał zatwierdzenie ACTA. Jego przyjęcie mogłoby mieć zasadnicze znaczenie dla ochrony swobód obywatelskich w toku końcowych prac nad porozumieniem ACTA.

Niestety, głosami m.in. posłów z polskich ugrupowań politycznych - zarówno PO i PiS - ten dobry i ważny projekt przepadł. Większość posłów SLD poparła progresywny projekt rezolucji, jednak ich głosy nie wystarczyły dla przeważenia szali. Zachęcemy do sprawdzenia na naszym wiki jak głosowali poszczególni eurodeputowani:

Wyniki głosowania nad rezolucją w sprawie ACTA

Zamiast postępowego projektu rezolucji, został przyjęty projekt kompromisowy, który nie krytykuje istoty układu ACTA, przedłozony przez EPP - chrześciańskodemokratyczno-ludową grupę polityczną. Przed głosowaniem całości rezolucji przeprowadzono zgłoszone przez EPP głosowania cząstkowe. Głosowania te służyły zatwierdzeniu w tekście projektu rezolucji jego kwestionowanych przez EPP fragmentów:

Wyniki głosowania w sprawie poszczególnych fragmentów rezolucji EPP

O samym głosowaniu i jego znaczeniu dla przyszłości układu ACTA i wolności w Internecie pisaliśmy już wcześniej:

Parlament Europejski, głosami chadecji, otwiera drogę do zatwierdzenia ACTA

Dodaj komentarz