RPO będzie mógł przetwarzać dane wrażliwe

Artykuł

Rzecznik Praw Obywatelskich uzyska w końcu podstawę prawną do przetwarzania wrażliwych danych osobowych. 4 lutego 2011 r. Senat wniósł w piątek do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, który przewiduje taką zmianę (druk senacki nr 1075).

Dotychczas RPO nie mógł zgodnie z prawem przetwarzać wrażliwych danych osobowych, gdyż według ustawy o ochronie danych osobowych jest to możliwe wyłącznie wś ściśle określonych przypadkach, np. za zgodą osoby, której dane dotyczą lub gdy przewiduje to przepis ustawy szczególnej.

Ograniczenia te dotyczą zarówno podmiotów publicznych i prywatnych, niezależnie od celu, dla którego przetwarzane są dane (nawet jeśli jest on szczytny).

W tym przypadku, konieczność stworzenia podstawy prawnej dla przetwarzania danych wrażliwych przez RPO powstała w związku z wprowadzanym w tej samej nowelizacji tzw. krajowego mechanizmu prewencji. Jest to krajowy organ wizytujący zakłady karne, areszty śledcze, ośrodki zamknięte dla młodzieży, ustanowiony na podstawie Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. W Polsce zadania KMP powierzono właśnie Rzecznikowi Praw Obywatelskich, który będzie sprawdzał traktowanie w zakładach zamkniętych, zbierał informacje o osadzonych, także z możliwością utrwalania obrazu i dźwięku nagranego podczas odbywanych spotkań.  

Na konieczność stworzenia odpowiednich regulacji prawnych, które umożliwią zbieranie przez RPO powyższych danych zwracał uwagę Generalny Inspektor Danych Osobowych. Dzięki nowym zapisom ustawy o RPO, przetwarzanie danych przez Rzecznika zostanie objęte gwarancjami wynikającymi z ustawy o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że w ustawie należało określić zakres zbieranych danych, czas ich przetrzymywania, czy zasady dostępu do nich przez osoby uprawnione.

Dodaj komentarz