Rządzie, otwórz się!

Artykuł
19.06.2012
2 min. czytania
Tekst

Apele organizacji społecznych o przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartych Rządów pozostają głosem wołającego na puszczy. Listy otwarte, rekomendacje działań, które polski rząd mógłby podjąć na rzecz zwiększenia przejrzystości, nie przyniosły pożądanego efektu w postaci złożenia deklaracji przystąpienia.

Rząd twierdzi, że jest zainteresowany przystąpieniem do Partnerstwa, ale do tej pory nie wykonał ważnego kroku na tej drodze, jakim jest przyjęcie deklaracji akcesji do OGP. Z wypowiedzi ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego oraz formalnej odpowiedzi, jakiej sekretarz stanu Igor Ostrowski udzielił na interpelację Anny Grodzkiej, wynika, że wraz z deklaracją rząd chce złożyć konkretne zobowiązania. Wraz z innymi organizacjami apelującymi o przystąpienie do partnerstwa trzymamy za słowo i rekomendujemy szereg działań na rzecz otwartych rządów [PDF].

Partnerstwo na Rzecz Otwartych Rządów (Open Government Partnership) to międzynarodowa inicjatywa powołana do życia we wrześniu 2011 r. grupująca państwa, które zobowiązują się do przestrzegania i promowania zasad przejrzystości, otwartości i odpowiedzialności w rządzeniu. Członkowie Partnerstwa składają deklaracje prowadzenia konkretnych działań na rzecz zwiększenia udziału społeczeństwa we współtworzeniu, monitorowaniu i ocenianiu działalności rządu. Państwo, które chce przystąpić do Partnerstwa musi przyjąć deklarację, zgłosić oficjalnie chęć przystąpienia, a następnie przedstawić plan zawierający konkretne działania. Zgodnie z zasadami partnerstwa proces planowania działań na rzecz otwartego rządu odbywać się ma przy aktywnym zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego.

Apel Koalicji do premiera na rzecz Otwartych Rządów

Więcej informacji:

Antykorupcyjna Koalicja Organizacji Pozarządowych

Open Government Partnership

Profil na Facebooku

Newsletter

Otrzymuj informacje o działalności Fundacji

Administratorem twoich danych jest Fundacja Panoptykon. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy dane osób subskrybujących newsletter, znajdziesz w naszej Polityce prywatności.