Zmiany w procedurze relokacji uchodźców

Artykuł
04.04.2016
2 min. czytania
Tekst
Image

W sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o udzielaniu ochrony cudzoziemcom. Rządowy projekt zakłada wydłużenie czasu na weryfikację przez służby cudzoziemców podlegających relokacji lub przesiedleniu na terytorium Polski. Obecnie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, policja i Straż Graniczna mają 7 dni na przekazanie informacji o tym, czy wjazd lub pobyt danej osoba stanowi zagrożenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa bądź ochrony porządku publicznego. Po zmianach czas na to wydłuży się do 45 dni, a w uzasadnionych przypadkach będzie mógł zostać przedłużony o kolejne 14 dni.

Co ważne, organy, do których zwróci się szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, mają obowiązek przedstawienia swojego stanowiska – nie mogą poprzestać na milczeniu. Oznacza to rezygnację z domniemania, że brak informacji ze strony służb oznacza, że pobyt cudzoziemca na terenie Polski nie stwarza zagrożenia. Obowiązek uzyskania informacji, o tym, czy cudzoziemiec nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa nie będzie dotyczyć nieletnich, którzy nie ukończyli 13 roku życia.

Proponowane przez rząd zmiany uzasadnianie są koniecznością potwierdzenia tożsamości osób, które przyjadą po Polski dzięki relokacji, po to, by zagwarantować bezpieczeństwo państwa. W praktyce osoby ubiegające się o ochronę poddane zostaną dwukrotnej weryfikacji – pierwszy raz jeszcze przed przyjazdem do Polski, a po raz drugi, gdy już złożą wniosek o ochronę międzynarodową – w ramach standardowej procedury. Przy drugim podejściu milczenie służb potraktowane zostanie jednak jako brak negatywnych przesłanek.

Już teraz Polska ma, mimo podjętych zobowiązań, znaczne opóźnienie w relokacji uchodźców. Można zastanawiać się, czy proponowane rozwiązanie usprawni proces relokacji – obniżając obawy przed osobami ubiegającymi się o ochronę – czy jednak przede wszystkim wydłuży całą procedurę.

Newsletter

Otrzymuj informacje o działalności Fundacji

Twoje dane przetwarza Fundacja Panoptykon w celu promowania działalności statutowej, analizy skuteczności podejmowanych działań i ewentualnej personalizacji komunikacji. Możesz zrezygnować z subskrypcji listy i zażądać usunięcia swojego adresu e-mail. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy twoje danejakie jeszcze prawa ci przysługują, w Polityce prywatności.