BIBLIOTEKA

15.12.2013
Element dekoracyjny

Zawsze, kiedy państwo sięga po dane obywateli, które ci w zupełnie innym celu powierzają prywatnym firmom, pojawiają się problemy i dylematy. Opracowanie podsumowuje zebrane informacje na temat zasad i praktyk sięgania przez organy państwa po dane użytkowników usług internetowych. I otwiera listę kolejnych pytań.

16.10.2013

Opracowanie przedstawia podstawowe założenia programu Safe Harbor oraz najważniejsze problemy związane z jego funkcjonowaniem, m.in.: wadliwe mechanizmy egzekwowania prawa, błędy w inkorporowaniu zasad programu Safe Harbor do konkretnych polityk prywatności czy naruszenia obowiązku informowania podmiotu danych o przysługujących mu prawach. W ostatniej części przedstawione zostały rekomendacje Fundacji Panoptykon skierowane do Komisji Europejskiej i polskiego rządu.

02.08.2013

Opracowanie podsumowuje, dlaczego europejska reforma przepisów o ochronie danych osobowych jest potrzebna i w jakim kierunku powinna zmierzać (w języku angielskim).

01.08.2013

Opracowanie pokazuje jakimi drogami w świetle prawa dane o Europejczykach trafiają do Amerykanów. Wyjaśniamy kogo dotyczą, jak działają i jakie kontrowersje budzą programy PRISM, SWIFT, PNR i Safe Harbour.

03.07.2013

Opracowanie zawiera ocenę projektu rozporządzenia o ochronie danych osobowych w wersji przygotowanej przez Komisję oraz kierunku zmian, jaki wyłania się z prac w Radzie Unii Europejskich.

16.04.2013

Podsumowanie najważniejszych infromacji dotyczących reformy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej.

21.03.2013

W materiale wyjaśniamy, jak zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w trzech najpopularniejszych przeglądarkach internetowych.

16.10.2012

Skrótowa charakterystyka rozwiązań dotyczących monitoringu wizyjnego w wybranych państwach Unii Europejskiej. Jego celem nie jest kompleksowe przedstawienie regulacji tej problematyki, a jedynie hasłowe wskazanie przykładowych instytucji prawnych.

16.10.2012

Wstępne wyniki analizy danych dotyczących działania monitoringu wizyjnego w polskich miastach oraz wybrane wnioski z badań społecznych dotyczących współczesnych form nadzoru.

16.09.2012

Podsumowanie podstawowych informacji na temat reformy i kluczowych wyzwań, na które ma odpowiedzieć.

Strony