BIBLIOTEKA

14.01.2016

Jak uczyć dzieci i młodzież korzystania z nowych technologii w sposób świadomy i odpowiedzialny? Jak angażować rodziców uczniów do działań na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych dzieci? Wychowanie do życia w cyfrowym świecie to inspiracja do podejmowania w szkole tematyki nowych technologii i ich coraz większego wpływu na życie i rozwój młodych ludzi. Zdajemy sobie sprawę z tego, że umiejętność sprawnego korzystania z nowych narzędzi technicznych nie wystarczy, by rzeczywiście świadomie, odpowiedzialnie, bezpiecznie i twórczo korzystać z Internetu.

14.10.2015

Raport jest wynikiem szczegółowej analizy przepisów prawnych i dokumentów dotyczących profilowania pomocy dla osób bezrobotnych, danych statystycznych nt. profilowania pochodzących od ponad 100 urzędów pracy oraz wywiadów z pracownikami urzędów pracy oraz osobami bezrobotnymi. Dodatkowo zawiera spis rekomendacji dotyczących nowego mechanizmu przetwarzania danych przez urzędy pracy.

11.07.2014

Opracowanie przedstawia podstawowe informacje dotyczące dronów, przykłady ich wykorzystania, przede wszystkim do celów cywilnych, oraz oficjalne definicje. Prezentujemy w nim również szerszy kontekst polityczny rozwoju technologii bezzałogowych statków powietrznych i zwracamy uwagę na zagrożenia związane z ich użyciem. W części końcowej przedstawiamy rekomendacje dotyczące prawa i praktyki stosowania dronów.

Strony