BIBLIOTEKA

30.04.2016

Raport „Uchodźcy pod szczególnym nadzorem” omawia formy nadzoru, jakim podlegają osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową, i ich wpływ na prawa człowieka (z uwzględnieniem specyfiki procesu relokacji).

29.04.2016

Które polskie miasto ma największy system miejskiego monitoringu? Jakie instytucje korzystają z dronów? A jakie z systemów rozpoznawania tablic rejestracyjnych? Czego można się o Tobie dowiedzieć dzięki karcie miejskiej? Ile państwo wydaje na rozwój systemów kontroli kierowców? Po co wyższej uczelni odciski palców wykładowców i studentów? W jakim urzędzie mogą być nagrane Twoje rozmowy? Do kogo trafiają informacje o tym, czego szukasz w serwisie swojego urzędu miasta? Czy policja może zdalnie przejąć kontrolę nad Twoim telefonem?

14.01.2016

Jak uczyć dzieci i młodzież korzystania z nowych technologii w sposób świadomy i odpowiedzialny? Jak angażować rodziców uczniów do działań na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych dzieci? Wychowanie do życia w cyfrowym świecie to inspiracja do podejmowania w szkole tematyki nowych technologii i ich coraz większego wpływu na życie i rozwój młodych ludzi. Zdajemy sobie sprawę z tego, że umiejętność sprawnego korzystania z nowych narzędzi technicznych nie wystarczy, by rzeczywiście świadomie, odpowiedzialnie, bezpiecznie i twórczo korzystać z Internetu.

14.10.2015

Raport jest wynikiem szczegółowej analizy przepisów prawnych i dokumentów dotyczących profilowania pomocy dla osób bezrobotnych, danych statystycznych nt. profilowania pochodzących od ponad 100 urzędów pracy oraz wywiadów z pracownikami urzędów pracy oraz osobami bezrobotnymi. Dodatkowo zawiera spis rekomendacji dotyczących nowego mechanizmu przetwarzania danych przez urzędy pracy.

Strony