Stanowisko rządu do projektu rozporządzenia UE w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym