Dyrektywa e-prywatność do rewizji

Artykuł
07.07.2016
1 min. czytania
Tekst
Image

Komisja Europejska rozpoczyna prace nad rewizją tzw. dyrektywy e-prywatność (ang. e-privacy). Ten ważny akt prawny reguluje kwestie związane z przepływem informacji w Internecie i sieciach teleinformatycznych, m.in. ustala zasady ochrony danych osobowych w tym obszarze. W grę wchodzą zatem kwestie związane z poufnością komunikacji, zasady bezpieczeństwa danych, spamu i plików cookie. Na polskim gruncie dyrektywa została implementowana poprzez ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Sama dyrektywa e-prywatność obowiązuje od 2002 r. Jednak odkąd Unia Europejska zakończyła proces wielkiej reformy ochrony danych, pojawiła się potrzeba, by zaktualizować również inne przepisy regulujące kwestie prywatności i dostosować je do nowego rozporządzenia. Europejska koalicja organizacji zajmujących się prawami cyfrowymi (EDRi – należy do niej również Fundacja Panoptykon) opublikowała właśnie stanowisko w sprawie rewizji dyrektywy. Zgodnie z postulatami EDRi nowy akt prawny powinien przede wszystkim uwzględniać wymogi silnej ochrony prawa do prywatności oraz wolności wypowiedzi. Koalicja uważa również, że zamiast dyrektywy Komisja Europejska powinna opracować projekt rozporządzenia (aktu, który będzie obowiązywał bezpośrednio i nie wymaga przyjęcia krajowych ustaw). Rekomenduje też, by wprowadzić jasne reguły dotyczące „marketingu behawioralnego” oraz śledzenia on-line. Innym postulatem jest ujednolicenie stosowanych definicji z tymi, które wprowadza nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

Stanowisko EDRi w sprawie dyrektywy e-prywatność [PDF, 414 KB]

Newsletter

Otrzymuj informacje o działalności Fundacji

Twoje dane przetwarza Fundacja Panoptykon w celu promowania działalności statutowej, analizy skuteczności podejmowanych działań i ewentualnej personalizacji komunikacji. Możesz zrezygnować z subskrypcji listy i zażądać usunięcia swojego adresu e-mail. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy twoje danejakie jeszcze prawa ci przysługują, w Polityce prywatności.