Sejm przyjął sprawozdanie GIODO

W skrócie

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych składa coroczne sprawozdanie ze swojej działalności. Wczoraj Sejm przyjął „hurtowo” dwa sprawozdania – za 2014 i 2015 r. Dokumenty te są kopalnią wiedzy o codziennej pracy Inspektor i jej biura.

Jak zaznaczyła w swoim wystąpieniu Edyta Bielak-Jomaa, współcześnie dane osobowe stały się rodzajem „cyfrowej waluty”. Według przywołanych przez nią badań, wartość danych obywateli Unii Europejskiej w 2011 r. wynosiła 315 miliardów euro, a do 2020 r. może wzrosnąć do blisko 1 biliona euro rocznie. Wśród najważniejszych problemów związanych z ochroną danych osobowych GIODO wymieniła m.in. profilowanie, dostęp organów ścigania do danych telekomunikacyjnych i brak regulacji prawnej monitoringu wizyjnego.

Dodaj komentarz