Dyrektywa e-prywatność do rewizji

W skrócie

Komisja Europejska rozpoczyna prace nad rewizją tzw. dyrektywy e-prywatność (ang. e-privacy). Ten ważny akt prawny reguluje kwestie związane z przepływem informacji w Internecie i sieciach teleinformatycznych, m.in. ustala zasady ochrony danych osobowych w tym obszarze. W grę wchodzą zatem kwestie związane z poufnością komunikacji, zasady bezpieczeństwa danych, spamu i plików cookie. Na polskim gruncie dyrektywa została implementowana poprzez ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Sama dyrektywa e-prywatność obowiązuje od 2002 r. Jednak odkąd Unia Europejska zakończyła proces wielkiej reformy ochrony danych, pojawiła się potrzeba, by zaktualizować również inne przepisy regulujące kwestie prywatności i dostosować je do nowego rozporządzenia. Europejska koalicja organizacji zajmujących się prawami cyfrowymi (EDRi – należy do niej również Fundacja Panoptykon) opublikowała właśnie stanowisko w sprawie rewizji dyrektywy. Zgodnie z postulatami EDRi nowy akt prawny powinien przede wszystkim uwzględniać wymogi silnej ochrony prawa do prywatności oraz wolności wypowiedzi. Koalicja uważa również, że zamiast dyrektywy Komisja Europejska powinna opracować projekt rozporządzenia (aktu, który będzie obowiązywał bezpośrednio i nie wymaga przyjęcia krajowych ustaw). Rekomenduje też, by wprowadzić jasne reguły dotyczące „marketingu behawioralnego” oraz śledzenia on-line. Innym postulatem jest ujednolicenie stosowanych definicji z tymi, które wprowadza nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

Stanowisko EDRi w sprawie dyrektywy e-prywatność [PDF, 414 KB]

Komentarze

Proszę o przetłumaczenie dokumentu na język polski. Trudno zrozumieć tekst prawniczy przeciętnemu obywatelowi, gdy dodatkowo jest w języku obcym.

Dodaj komentarz