DZIAŁANIA

15.03.2011

warsztatZapraszamy na seminarium-warsztat: PRAWNE OBLICZA NADZORU

Monitoring wizyjny? działania służb specjalnych? wielkie bazy danych?
Co najbardziej zagraża twoim prawom i wolnościom?

Jeśli zastanawiasz się nad tym,
co się dzieje z nagraniami z ulicznych kamer monitoringu,
jak policja korzysta z informacji przekazywanych przez operatorów telekomunikacyjnych,
co stanie się z twoimi danymi medycznymi po centralnej informatyzacji systemu,
jak działania władz mogą wpłynąć na wolność słowa w Internecie,
przyjdź koniecznie!

31 marca 2011 r., czwartek, godz. 18.00
ul. Żelazna 54 lok. 5 (ostatnie piętro), Warszawa

 

10.03.2011

Parlament Europejski potrzebuje naszych głosów wsparcia w negocjacjach dotyczących blokowania Internetu! Przyłącz się do akcji, napisz list.

14 lutego Komisja ds. Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego przyjęła tekst dotyczący blokowania sieci. Nie jest on wprawdzie idealny, ale ogranicza populistyczne koncepcje prowizorycznego blokowania stron z pornografią dziecięcą, a koncentruje się na kwestii realnej ochrony dzieci oraz promuje zrównoważone podejście do przestrzegania praw podstawowych. Podejście to jest jednak przedmiotem ataków ze strony państw członkowskich, co grozi zignorowaniem przez Radę Unii Europejskiej poprawek europosłów.

09.03.2011

Na najbliższym Seminarium Panoptykon porozmawiamy o tym:

* Jak działa reklama behawioralna i profilowanie?

* Ile o nas wiedzą i jak to wykorzystują aplikacje internetowe?

* Ile o "podwójnym życiu" jego danych wie przeciętny użytkownik Internetu?

* Czy nowe formy marketingu to forma manipulacji i nadzoru nad społeczeństwem czy tylko specyficzne usługi tworzone dla naszej wygody?

* Kto na tym zarabia, a kto traci?

Naszymi gośćmi będą: Piotr "Vagla" Waglowski i Wojciech Ozimek

07.03.2011

7 marca oficjalnie rozpoczęła się akcja internautów i internautek przeciwko propozycjom wprowadzenia cenzury w sieci. Akcja jest obywatelskim protestem przeciwko projektowi blokowania stron internetowych. Pomysł cenzurowania Internetu powraca w postaci unijnej dyrektywy dotyczącej „blokowania dostępu do stron internetowych, zawierających obrazy seksualnego wykorzystywania dzieci” (więcej informacji na ten temat).

07.03.2011

4 marca 2011 r. zwróciliśmy się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z pismem w sprawie przygotowanego w Ministerstwie projektu ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej. Projekt ten nie zawiera naszym zdaniem wystarczających gwarancji ochrony prywatności obywateli. Został on także negatywnie zaopiniowany przez GIODO, który przedstawił konktetne sugestie zmian opracowanych przepisów (inne instytucje nie zabierały na razie głosu w tej materii, gdyż projekt nie był przedmiotem konsultacji społecznych). Chcemy sprawdzić, czy Ministerstwo planuje uwagi te uwzględnić. Szczegółowa analiza ustawy dostępna jest...

02.03.2011

Fundacja Panoptykon i Fundacja Kidprotect.pl spotkały się dziś z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości, aby przedstawić nasze postulaty w związku z trwającymi pracami nad dyrektywą o zwalczaniu seksualnego wykorzystywania dzieci, która jako jedną z taktyk przewiduje blokowanie stron internetowych. Niepokoi nas, że polski rząd popiera projekt dyrektywy w kształcie zaproponowanym przez Komisję Europejską, pomimo fali krytyki ze strony społeczeństwa obywatelskiego w całej Unii Europejskiej, wątpliwości wyrażonych przez Rzecznik Praw Obywatelskich oraz radykalnej zmiany stanowiska w sprawie projektu dyrektywy przez Komisję ds. Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego.

21.02.2011

W grudniu ubiegłego roku Fundacja Panoptykon wystąpiła do Komendanta Głównego Policji z interwencją w sprawie zachowania funkcjonariuszy Policji podczas demonstracji i blokad zorganizowanych 11 listopada przez środowiska antyfaszystowskie. Główną kwestią, która została poruszona w naszym piśmie było(zgłoszone nam przez uczestników blokad) ujawnianie przez funkcjonariuszy policji danych osobowych osób zatrzymanych w obecności osób postronnych obecnych na komisariacie na ul. Wilczej w Warszawie. Dodatkowo, zwróciliśmy także uwagę na - nieprawidłową naszym zdaniem i łamiąca swobodę zgromadzeń, interwencję policji na blokadzie zorganizowanej na skrzyżowaniu ulic Podwale i Kapitulnej.

Niedawno otrzymaliśmy pisma od Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Komendanta Policji zawierające wyjaśnienia na temat zachowania funkcjonoariuszy policji podczas demonstracji 11 listopada.

21.02.2011

Privacy International (brytyjska organizacja zajmująca się obroną prawa do prywatności, rozpoczęła zbiórkę podpisów pod petycją do Sekretarza Generalnego Rady Europy w sprawie budowy przez niektóre rządy krajów UE baz danych zawierających dane biometryczne.

Petycja zawiera prośbę o zbadanie przez Komisję Europejską zgodności procesu budowy baz danych biometrycznych z Europejską Konwencją Praw Człowieka. W szczególności chodzi o zbadanie, czy tworzone przez rządy bazy danych spełniają zasady proporcjonalności, pomocniczości, efektywności i inne zawarte w Konwencji.

Wśród sygnatariuszy petycji znalzała sie także Fundacja Panoptykon.

Treść petycji na stronie PI (ang)

 

20.02.2011

Po udanej akcji „Napisz 5 tez” i wieńczącej ją debacie (Blokowanie stron internetowych - rok po: początek cenzury czy odpowiedź na realne zagrożenia?), którą zorganizowaliśmy pod patronatem Rzecznik Praw Obywatelskich, proponujemy kolejny etap dyskusji publicznej. Pani Rzecznik wezwała nas do dostarczenia dowodów na poparcie niektórych tez i rozbudowania niektórych argumentów. Chcemy na to zaproszenie odpowiedzieć. Wzywamy też wszystkich chętnych do podjęcia wyzwania rzuconego przez profesor Lipowicz do udziału w akcji! Powstało już wiki, na którym zbieramy opinie i tworzymy wspólny tekst. 

11.02.2011

10 lutego w odbyła się zorganizowana przez nas debata: Blokowanie stron internetowych - rok po: początek cenzury czy odpowiedź na realne zagrożenia?. Wszystkich, którzy nie mieli okazji być z nami w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich, zachęcamy do obejrzenia filmowej relacji z tego wydarzenia:

Strony