DZIAŁANIA

18.04.2011

14 kwietnia 2011 na Akademii Leona Koźmińskiego odbyła się konferencja pt. „Ochrona danych osobowych w prawie pracy i w prawie ubezpieczeń społecznych – stan obecny i perspektywy zmian”. Wydarzenie zorganizowało Kolegium Prawa ALK wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kołem Naukowym Lege Artis oraz Biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Podczas konferencji referat pt. „Prywatność w miejscu pracy w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka” przedstawiła Dorota Głowacka reprezentująca Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Fundację Panoptykon.

16.04.2011

We wtorek, 12 kwietnia, w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie pod hasłem „Regulacja internetu a prawa podstawowe”.  W gronie prawie 40 ekspertów z administracji publicznej, biznesu, świata akademickiego i organizacji społecznych dyskutowaliśmy nad wnioskami z pierwszego pół roku projektu „Sieć Panoptykon”. Celem spotkania była wymiana poglądów i zderzenie różnych punktów widzenia w kwestiach fundamentalnych dla regulacji Internetu w Polsce i Unii Europejskiej.

13.04.2011

W Sejmie dobiegają końca prace nad ustawą o systemie informacji oświatowej. Z uwagą przyglądamy się im od początku. Niestety proponowane rozwiązania budzą nasze poważne wątpliwości. Projekt przewiduje gromadzenie w jednym systemie szerokiego zakresu informacji o poszczególnych uczniach. Uważamy, że nie jest to konieczne do sprawnego zarządzania oświatą na poziomie centralnym, grozi natomiast poważnym ograniczeniem prawa do prywatności. Zakładane pozytywne skutki regulacji mogą okazać się nieadekwatne w stosunku do zagrożeń związanych ze zwiększeniem kontroli państwa nad jednostką oraz niebezpieczeństwem nieuprawnionego wykorzystania gromadzonych danych.

Dlatego przygotowaliśmy stanowisko, w którym zwracamy uwagę na potencjalne zagrożenia oraz wyrażamy wątpliwości dotyczące konstytucyjności proponowanych rozwiązań.

13.04.2011

7 kwietnia przedstawiciele i przedstawicielki organizacji społecznych i biznesu oraz blogerzy spotkali się z Premierem Donaldem Tuskiem. Dyskusja poświęcona była omówieniu kluczowych kwestii związanych z prawną regulacją Internetu. Poniżej prezentujemy relację filmową ze spotkania.

Relacja filmowa z debaty z Premierem:

13.04.2011

Serdecznie zapraszamy na kolejną rozmowę o społeczeństwie nadzorowanym:

NADZÓR, PRYWATNOŚĆ, MORALNOŚĆ
Rozmowa o kwestiach fundamentalnych

Na najbliższym seminarium chcemy wspólnie zastanowić się nad związkami między tymi trzema pojęciami. Zapytać o to, czy nadzór zabija moralność i czy prywatność może ją uratować...

Naszymi gośćmi będą Paweł Łuków i Marek Jerzy Minakowski.

Zapraszamy 19 kwietnia, we wtorek, o godz. 19.00. Nowy Wspaniały Świat (ul. Nowy Świat 63, I piętro).

07.04.2011

Premier, tak jak zapowiadał, spotkał się  ponownie przedstawicielami organizacji społecznych i blogerami, żeby porozmawiać o Internecie. Debata „Premier – internauci 2”, jak szybko ochrzciły ją media, miała miejsce 7 kwietnia w Sali Świetlikowej KPRM. Jak sam Premier przyznał na otwarciu, spotkaliśmy się o wiele za późno. Mimo, że spotkanie „rok po” wyglądało – w kwestii składu i aranżacji – niemal tak samo, jak pierwsze, trzeba z pewnym optymizmem stwierdzić, że nie zatrzymaliśmy się w tym samym punkcie.

04.04.2011

31 marca zorganizowaliśmy warsztat-seminarium „Prawne oblicza nadzoru”. Posumowaliśmy w ten sposób pierwsze pół roku projektu „Monitoring działań władz publicznych dotyczących problematyki społeczeństwa nadzorowanego”. W spotkaniu wzięli udział studenci prawa, aktywiści organizacji pozarządowych (Amnesty International, Projekt: Polska), pracownicy biura GIODO, sympatycy Fundacji i inne osoby zainteresowane problematyką nadzoru.

21.03.2011

10 lutego, podczas debaty nt. blokowania stron internetowych, Rzecznik Praw Obywatelskich wezwała przeciwników blokowania do pogłębienia i rozbudowania niektórych argumentów oraz do dostarczenia dowodów na poparcie wybranych tez. W odpowiedzi na apel prof. Lipowicz, Fundacja Panoptykon rozpoczęła akcję "Odpowiadamy Rzecznik Praw Obywatelskich", w ramach której zbieraliśmy informacje dotyczące  blokowania stron www i argumenty przeciwko takim działaniom.

W ubiegły poniedziałek Fundacja przesłała do biura Rzecznik odpowiedź na apel -  podsumowanie opinii i argumentów zebranych podczas akcji. Poza stanowiskiem Fundacji, do RPO trafiły także 3 dokumenty przygotowane przez ekspertów współpracujących z Panoptykonem:...

18.03.2011

Marcowe Seminarium Panoptykon poświęciliśmy reklamie behawioralnej w Internecie, a jego tytuł brzmiał: „Internet, biznes, manipulacja?”. W charakterze gości wypowiadali się Piotr „Vagla” Waglowski oraz Wojciech Ozimek. Seminarium otworzyło krótkie wprowadzenie Katarzyny Szymielewicz, która zakreśliła ramy tematyczne spotkania oraz zwróciła uwagę na kontrowersyjne aspekty działania firm zbierających w Internecie informacje o jego użytkownikach.

Relacja filmowa z seminarium:

16.03.2011

Odpowiadamy listem otwartym na dzisiejsze zapewnienie Premiera, że rząd jest gotów do poważnej rozmowy na temat uregulowania mediów internetowych ze środowiskami, które reprezentują społeczności internetowe. Po raz kolejny powtarza się niepokojący schemat gaszenia pożaru w ostatniej chwili. A takiej sytuacji można było uniknąć. Organizacje pozarządowe od dłuższego czasu zwracały uwagę na niebezpieczne propozycje zmian w ustawie medialnej. Pisaliśmy o tym do premiera w styczniu tego roku, jednak nasz apel został wtedy zignorowany.

Strony