bazy danych

09.07.2014
Element dekoracyjny

W marcu br. Sejm uchwalił ustawę pozwalającą na profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych. Od początku Fundacja Panoptykon krytycznie oceniała pomysł resortu pracy. Projektowi zarzucaliśmy niekonstytucyjność, brak przejrzystości oraz dyskryminacyjny charakter. Jednym z podstawowych problemów, na jakie zwracaliśmy uwagę, był brak jasności co do tego, na podstawie jakich informacji bezrobotni będą przydzielani do poszczególnych profili. Zapowiadano, że kwestionariusz z pytaniami zadawanymi w trakcie procesu profilowania nie będzie upubliczniany. Jednak udało nam się go uzyskać dzięki wnioskowi o udostępnienie informacji publicznej. Publikujemy go na naszej stronie.

26.06.2014

Łomża ma być pierwszym miastem w Polsce, w którym na szeroką skalę będzie wykorzystywana technika biometryczna w usługach publicznych. Zgodnie z informacjami prasowymi obywatele będą mogli kupić np. bilet komunikacji miejskiej tylko za pomocą odcisku palca. Z przetwarzaniem danych biometrycznych wiąże się jednak wiele zagrożeń dla ochrony prywatności, które stawiają pod znakiem zapytania sensowność wdrażania tego typu rozwiązań.

23.06.2014

Do końca tego roku ma ruszyć Internetowe konto pacjenta – program pozwalający na dostęp pacjentów do informacji o swojej historii zdrowia. Korzystanie z aplikacji nie ma być obligatoryjne. Jednocześnie wszystko wskazuje na to, że posłowie przesuną obowiązek wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej do 2017 roku. Rewolucja informatyczna w ochronie zdrowia zostaje więc odroczona, jednak pytania o ochronę prywatności pacjentów pozostają jak najbardziej aktualne.
 

17.06.2014

Fundacja Panoptykon dołączyła do szerokiej koalicji organizacji pozarządowych sprzeciwiających się europejsko–amerykańskiej umowie o wolnym handlu.

26.05.2014

Ustawa „śmieciowa” nie tylko przeniosła odpowiedzialność za gospodarkę odpadami komunalnym na gminy, ale też wyposażyła straże gminne w nowe kompetencje.

19.05.2014

Unia Europejska i USA od prawie roku negocjują Transatlantyckie Partnerstwo na rzecz Handlu i Inwestycji (TTIP). Oficjalnie chodzi o zniesienie pozataryfowych barier w handlu, ale bez osłabiania europejskich standardów w tak newralgicznych obszarach jak ochrona danych osobowych czy egzekwowanie praw autorskich. A przynajmniej tak nas zapewniają Komisja Europejska i polski rząd. W istocie nie wiemy jednak, co jest przedmiotem rozmów, bo toczą się one za zamkniętymi drzwiami. Brzmi znajomo? Owszem.

06.05.2014

Prezydencka Rada Doradców ds. Nauki i Prywatności (President’s Council of Advisors on Science and Technology) na prośbę Baracka Obamy przygotowała raport na temat Big Data i prywatności.

Strony