bazy danych

21.10.2013

Szwedzka policja korzystała z rejestru Romów. W bazie tej zgromadzono informacje o ponad 4 tysiącach osób, w tym tysiącu dzieci. Oficjalnie dane te były przetwarzane dla celów walki z przestępczością i prowadzenia polityki imigracyjnej. Te zapewnienia nie uspokoiły szwedzkiej opinii publicznej. Rewelacje dziennika Dagens Nyheter dotyczące rejestru o wdzięcznej nazwie „Wędrowcy” wywołały u naszych północnych sąsiadów ogromne poruszenie.

23 września szwedzki dziennikarz Niklas Orrenius opisał sprawę wykorzystywania przez szwedzką policję elektronicznego rejestru zawierającego dane o osobach romskiego pochodzenia. W rejestrze znajdują się informacje o ponad 4 tys. osób – wśród nich są m.in.: znani muzycy, pisarze czy politycy. Wszystkie osoby znalazły się w tej bazie danych tylko dlatego, że są Romami lub wzięły ślub z Romem lub Romką.

Policja ze Skanii (południowego regionu Szwecji) gromadziła dane o płci, dacie urodzin oraz powiązaniach rodzinnych osób pochodzących z rodzin romskich. Mężczyźni byli w rejestrze oznaczeni kolorem niebieskim, kobiety zaś czerwonym. Dostęp do bazy miało co najmniej 70 funkcjonariuszy.

18.10.2013

Główny Urząd Statystyczny zaprosił nas do konsultacji projektu nowelizacji ustawy o statystyce publicznej. Już teraz instytucja ta wie o nas bardzo wiele. A GUS chciałby mieć dostęp do wszystkiego, co wiedzą na nasz temat organy państwa: sądy, ministerstwa (prowadzące m.in. system informacji oświatowej i system informacji medycznej) urzędy skarbowe czy ZUS. Konsekwencją przyjęcia projektu będzie więc ułatwienie dostępu do kolejnych informacji i powstanie prawdziwej mega-bazy danych. I to ciągle rosnącej, projekt nie przewiduje bowiem niszczenia zebranych informacji.

01.10.2013

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie śledzić losy absolwentów uczelni wyższych. Dzięki danym przesyłanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dowie się, jak szybko po ukończeniu studiów absolwenci danego kierunku znaleźli pracę, czy pracują w zawodzie, jak wysokie są ich pensje, ale też gdzie mieszkają. Zmiany nie wszystkim się podobają: protestuje... m.in. ABW i CBA, pełne obaw o bezpieczeństwo danych swoich funkcjonariuszy.

18.09.2013

Czy powstanie kolejna mega-baza danych o Polakach?

28.08.2013

Na prośbę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przedstawiliśmy wraz z Amnesty International opinię w sprawie projektu nowej ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Naszym zdaniem nie tylko nie rozwiązuje ona palących problemów – takich jak retencja danych telekomunikacyjnych, ale wręcz tworzy nowe.

23.08.2013

Nowy System Informacji Oświatowej (SIO) od początku wzbudzał kontrowersje. Ministerstwo Edukacji Narodowej przeforsowało jednak projekt zakładający gromadzenie na poziomie centralnym bardzo długiej listy informacji o każdym polskim przedszkolaku i uczniu. Konieczność przyjęcia nowych rozwiązań uzasadniano wadliwością poprzednich. Każdy argument przeciwko nowemu SIO był zbijany twierdzeniem, że bez niego nie da się dobrze podzielić pieniędzy na oświatę. Poprzedni system takiej gwarancji nie dawał. Jak się jednak okazuje... do czasu.

12.08.2013

Szwedzka afera dotycząca wykorzystywania danych osobowych gromadzonych w publicznych rejestrach przez biznes prowokuje do pytań o sytuację w Polsce. U nas instytucje publiczne nie mogą handlować danymi osobowymi, jednak firmy korzystają z tych informacji, które są publicznie dostępne (np. Krajowy Rejestr Sądowy). Osobna ścieżka umożliwia firmom ubezpieczeniowym sięganie do danych medycznych.

06.08.2013

Księgi wieczyste niebawem jawne w internecie - Prezydent podpisał ustawę, zgodnie z którą księgi będą prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej. Nowelizacja, która wchodzi w życie 1 grudnia 2013 r., umożliwia wielokrotne i nieograniczone w czasie przeszukiwanie ksiąg wieczystych przez internet przez np.

Strony