bazy danych

01.10.2013

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie śledzić losy absolwentów uczelni wyższych. Dzięki danym przesyłanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dowie się, jak szybko po ukończeniu studiów absolwenci danego kierunku znaleźli pracę, czy pracują w zawodzie, jak wysokie są ich pensje, ale też gdzie mieszkają. Zmiany nie wszystkim się podobają: protestuje... m.in. ABW i CBA, pełne obaw o bezpieczeństwo danych swoich funkcjonariuszy.

18.09.2013

Czy powstanie kolejna mega-baza danych o Polakach?

28.08.2013

Na prośbę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przedstawiliśmy wraz z Amnesty International opinię w sprawie projektu nowej ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Naszym zdaniem nie tylko nie rozwiązuje ona palących problemów – takich jak retencja danych telekomunikacyjnych, ale wręcz tworzy nowe.

23.08.2013

Nowy System Informacji Oświatowej (SIO) od początku wzbudzał kontrowersje. Ministerstwo Edukacji Narodowej przeforsowało jednak projekt zakładający gromadzenie na poziomie centralnym bardzo długiej listy informacji o każdym polskim przedszkolaku i uczniu. Konieczność przyjęcia nowych rozwiązań uzasadniano wadliwością poprzednich. Każdy argument przeciwko nowemu SIO był zbijany twierdzeniem, że bez niego nie da się dobrze podzielić pieniędzy na oświatę. Poprzedni system takiej gwarancji nie dawał. Jak się jednak okazuje... do czasu.

12.08.2013

Szwedzka afera dotycząca wykorzystywania danych osobowych gromadzonych w publicznych rejestrach przez biznes prowokuje do pytań o sytuację w Polsce. U nas instytucje publiczne nie mogą handlować danymi osobowymi, jednak firmy korzystają z tych informacji, które są publicznie dostępne (np. Krajowy Rejestr Sądowy). Osobna ścieżka umożliwia firmom ubezpieczeniowym sięganie do danych medycznych.

06.08.2013

Księgi wieczyste niebawem jawne w internecie - Prezydent podpisał ustawę, zgodnie z którą księgi będą prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej. Nowelizacja, która wchodzi w życie 1 grudnia 2013 r., umożliwia wielokrotne i nieograniczone w czasie przeszukiwanie ksiąg wieczystych przez internet przez np.

06.08.2013

Szwedzkie urzędy sprzedają dane swoich obywateli firmom. Danymi handluje szwedzki fiskus, biuro pomocy studenckiej, agencja transportu, odpowiedzialna za wydawanie prawa jazdy. Czy taka sytuacja może się zdarzyć w Polsce?

26.07.2013

Rzecznik Praw Obywatelskich kwestionuje zgodność z konstytucją zasad tworzenia rejestów medycznych. Wniosek skierowany do Trybunału Konstytucyjnego dotyczy tych przepisów ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, które upoważniają ministra zdrowia do tworzenia rejestrów w drodze rozporządzenia. Wniosek RPO wpisuje się w długą dyskusję dotyczącą niedostatecznych gwarancji ochrony prywatności w nowym - obecnie wdrażanym - systemie. Na problemy z tym związane (w tym zasady tworzenia rejestrów) zwracaliśmy uwagę w kwietniu tego roku w naszym wystąpieniu do Rzecznik Praw Obywatelskich.

25.07.2013

Niemieckie władze oraz tamtejsze organy ochrony danych kwestionują europejsko-amerykańskie porozumienie Safe Harbor. Afera PRISM pokazała, że układ ten nie do końca gwarantuje europejczykom adekwatny poziom ochrony prywatności. Dodatkowo Niemcy poszukują wsparcia dla idei stworzenie ogólnoświatowej regulacji dotyczącej transferów danych osobowych.

09.07.2013

Pierwsze księgi wieczyste zakładano w Polsce jeszcze w czasach monarchii. Teraz te dokumenty, zawierające informacje o właścicielu nieruchomości oraz np. kredytach hipotecznych, zgodnie z duchem czasu wchodzą do Internetu. Zapewne ułatwi to obrót gospodarczy, ale pociąga za sobą również zagrożenia. Niedawno media obiegły informacje na temat portalu z Seszeli, który – za odpowiednią opłatą – umożliwiał wyszukiwanie nieruchomości należących do sąsiada czy szefa. Tymczasem w Parlamencie trwają bardzo zaawansowane prace nad ustawą przewidującą prowadzenie wszystkich ksiąg w systemie elektronicznym oraz ułatwienia w ich przeszukiwaniu przez niektóre podmioty.

Strony