bazy danych

25.07.2013

Niemieckie władze oraz tamtejsze organy ochrony danych kwestionują europejsko-amerykańskie porozumienie Safe Harbor. Afera PRISM pokazała, że układ ten nie do końca gwarantuje europejczykom adekwatny poziom ochrony prywatności. Dodatkowo Niemcy poszukują wsparcia dla idei stworzenie ogólnoświatowej regulacji dotyczącej transferów danych osobowych.

09.07.2013

Pierwsze księgi wieczyste zakładano w Polsce jeszcze w czasach monarchii. Teraz te dokumenty, zawierające informacje o właścicielu nieruchomości oraz np. kredytach hipotecznych, zgodnie z duchem czasu wchodzą do Internetu. Zapewne ułatwi to obrót gospodarczy, ale pociąga za sobą również zagrożenia. Niedawno media obiegły informacje na temat portalu z Seszeli, który – za odpowiednią opłatą – umożliwiał wyszukiwanie nieruchomości należących do sąsiada czy szefa. Tymczasem w Parlamencie trwają bardzo zaawansowane prace nad ustawą przewidującą prowadzenie wszystkich ksiąg w systemie elektronicznym oraz ułatwienia w ich przeszukiwaniu przez niektóre podmioty.

01.07.2013

Pisaliśmy niedawno o „wszechogarniającej kontroli podatkowej” – zgodnie z planami zmian w Ordynacji podatkowej urzędy skarbowe będą mogły sięgać po informacje o „ruchu” na naszych kontach lub o zaciągniętych kredytach, w tym wszystkich informacjach podanych we wniosku kredytowym. Ta propozycja zakłada bardzo głęboką ingerencję w naszą prywatność. Dlatego skierowaliśmy do Ministra Finansów, odpowiedzialnego za projekt, wystąpienie, w którym zwróciliśmy uwagę, że takie rozszerzenie kompetencji urzędów skarbowych może być niekonstytucyjne.

28.06.2013

PNRW kwietniu z satysfakcją przyjęliśmy, że Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) odrzuciła kontrowersyjny projekt dyrektywy w sprawie przekazywania danych pasażerów linii lotniczych. Wszystko wskazywało, że w ślad za w LIBE pójdzie cały Parlament Europejski i ostatecznie projekt dyrektywy trafi do kosza. Niestety, stało się inaczej i europosłowie zwrócili projekt do ponownego rozpatrzenia przez komisję.

27.06.2013

E-posterunek - klasyczny przykład, jak nie wdrażać projektów informatycznych.

24.06.2013

Parlament Europejski będzie musiał zdecydować, czy potrzebujemy kolejnego systemu informacyjnego. Tym razem chodzi o utworzenie dwóch ogromnych baz danych, gromadzących informacje o cudzoziemcach. Europejscy rzecznicy ochrony danych osobowych już teraz wyrazili swoje – bardzo krytyczne – zdanie na temat propozycji Komisji Europejskiej.

21.06.2013

„Naruszenie autonomii informacyjnej poprzez żądanie niekoniecznych, lecz wygodnych dla władzy publicznej informacji o jednostce, jest typowym dla czasów współczesnych instrumentem, po który władza publiczna chętnie sięga i dzięki któremu uzyskuje potwierdzenie swej pozycji wobec jednostki”*. To nie manifest Panoptykonu, a fragment wyroku Trybunału Konstytucyjnego sprzed 11 lat, w którym stwierdził on niezgodność z Konstytucją przepisów Ordynacji podatkowej. Ponad dekadę później Ministerstwo Finansów najwyraźniej zapomniało o tej lekcji – przygotowane założenia nowelizacji Ordynacji dla wygody kontrolerów pozbawiają nas przed nimi tajemnic.

19.06.2013

Informatyzacja ochrony zdrowia to trudny orzech do zgryzienia. Ostatnia kontrola Najwyższej Izby Kontroli wskazuje, że wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej czy e-recepty może znacznie się opóźnić. Z kolei ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia wciąż wzbudza wątpliwości, które być może rozstrzygną się dopiero przed Trybunałem Konstytucyjnym.

17.06.2013

Każda akcja rodzi reakcję - to powiedzenie sprawdziło się też przy okazji ujawnienia informacji o programie PRISM. Szczególnie warte podkreślenia są reakcje z naszej strony Atlantyku: pokazują, że to, co mogłoby się wydawać skandalem w USA dotyczy w równym - albo nawet większym - stopniu nas. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i autorka propozycji reformy przepisów dotyczących ochrony danych w Unii Europejskiej, Viviane Reding, wysłała do prokuratora generalnego USA Erica Holdera list, w którym domaga się pilnych wyjaśnień na temat PRISM i innych amerykańskich programów szpiegujących. Reding podkreśla, że zaufanie konsumentów, że ich prawa będą respektowane, jest warunkiem rozwoju cyfrowej gospodarki, m.in. firm działających po obu stronach Atlantyku.

28.05.2013

Veturilo w Warszawie, ale też rowery miejskie we Wrocławiu, Poznaniu i Opolu cieszą się coraz większą popularnością. Jak informuje stołeczny Zarząd Transportu Miejskiego, w systemie warszawskim zarejestrowało się już ponad 100 tys. osób, a w niektóre dni rowery wypożyczane są nawet do 25 tys. razy. Projekt zbiera (całkiem słusznie!) wiele pochwał. Jednak musimy do „rowerowego miodu” dodać łyżkę dziegciu: dane o tym, gdzie wypożyczamy i oddajemy rowery nie są kasowane.

Strony