programy masowej inwigilacji

11.11.2015

Nowy film o przygodach Jamesa Bonda to nie tylko piękne ujęcia, efektowne sceny i przewidywalna intryga. Reżyser, Sam Mendes, opowiada historię współczesnego człowieka, który musi zmagać się z coraz mniej zrozumiałą, a zarazem przygniatającą rzeczywistością. Tym razem agent 007 przeciwstawia się zmianom, które mają doprowadzić do stworzenia globalnego programu masowej inwigilacji…

02.11.2015

Parlament Europejski w czwartek 29 października 2015 r. przegłosował rezolucję piętnującą programy masowej inwigilacji i krytykującą bierność unijnych instytucji i państw członkowskich w zakresie ochrony praw cyfrowych obywateli. Za przyjęciem rezolucji głosowało 342 europosłów, w tym tylko 6 z Polski. Aż 38 z 51 polskich eurodeputowanych opowiedziało się przeciwko przyjęciu tego dokumentu. Poprawka do rezolucji wzywająca państwa członkowskie do wycofania zarzutów i zapewnienia ochrony dla Edwarda Snowdena również znalazła poparcie zaledwie u kilku europosłów z Polski. Za jej przyjęciem głosowali: Adam Gierek, Bogusław Liberadzki, Krystyna Łybacka i Janusz Zemke.

30.10.2015

Parlament Europejski przyjął rezolucję piętnującą masową inwigilację i bierność unijnych instytucji i państw członkowskich w zakresie ochrony obywateli Unii Europejskiej przed nieuzasadnioną ingerencją w ich prawa. Europosłowie, doceniając wkład Edwarda Snowdena w ujawnienie skali programów szpiegowskich NSA, wezwali do zapewnienia mu ochrony.

15.10.2015
Obrazek do tekstu - zadowolona para otoczona czarnymi postaciami

Parlament Europejski nie odpuszcza tematu masowej inwigilacji. Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) przyjęła projekt kolejnej rezolucji w tej sprawie. W związku z tym, że unijne instytucje i państwa członkowskie mniej lub bardziej zlekceważyły poprzednie rekomendacje Parlamentu, LIBE krytykuje ich bierność i po raz kolejny wzywa do wzmocnienia standardów ochrony praw obywateli w kontekście działania służb.

24.09.2015
element dekoracyjny

W Radzie Unii Europejskiej trwają prace nad dyrektywą regulującą przetwarzanie danych osobowych m.in. przez policję oraz sądy. Niedawno zakończyły się także negocjacje w sprawie tzw. porozumienia parasolowego, które ma gwarantować jednakową ochronę Europejczyków i Amerykanów, gdy ich dane są przekazywane na drugą stronę Atlantyku w ramach współpracy organów ścigania i sądów. Czy inicjatywy te przyniosą jednak realną zmianę?

23.09.2015
element dekoracyjny

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może zamrozić możliwość przekazywania danych ze starego kontynentu do amerykańskich firm. Tak przynajmniej wynika z opinii rzecznika generalnego Trybunału, który opowiedział się za stwierdzeniem nieważności decyzji w sprawie tzw. programu Safe Harbour (bezpieczna przystań). Obecnie program ten umożliwia takim firmom jak np. Facebook transfer danych Europejczyków na serwery umieszczone w USA.

26.08.2015

Zapowiada się ciekawy spór sądowy: nareszcie to nie amerykańskie państwo ciąga po sądach sygnalistów, którzy ujawnili jego sekrety w interesie publicznym, ale sami sygnaliści domagają się sprawiedliwości i zadośćuczynienia za naruszanie ich praw obywatelskich. William Binney, Thomas Drake, Diane Roark, Ed Loomis i J. Kirk Wiebe wnieśli cywilny pozew przeciwko byłym szefom służb, dla których sami kiedyś pracowali, a które w momencie przejścia na drugą stronę wypowiedziały im otwartą wojnę. Sygnaliści doświadczyli szykan, byli poddani ciągłej inwigilacji, aż wreszcie – na podstawie sfabrykowanych dowodów – zostali oskarżeni o czyny, których się nie dopuścili.

26.08.2015
element dekoracyjny

Świat potrzebuje nowej konwencji o ochronie danych i przeciwdziałaniu zagrożeniom masowej inwigilacji – stwierdził specjalny sprawozdawca ds. prywatności Organizacji Narodów Zjednoczonych. Joseph Cannataci, który jako pierwszy objął to niedawno utworzone stanowisko, przypomniał słowa George'a Orwella, który trafnie przewidział rozwój technologii w stronę permanentnej inwigilacji i podkreślił, jak ważne dla świata są informacje ujawnione przez Edwarda Snowdena.

25.06.2015

Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe? Francuscy politycy oburzają się, że prezydenci Francji byli podsłuchiwani przez amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Narodowego. Sami jednak zdecydowali o przyjęciu ustawy naruszającej prawo do prywatności francuskich obywateli. Dzięki nowym przepisom służby bezpieczeństwa zyskały możliwość zakładania podsłuchów w domach i samochodach osób podejrzanych bez wcześniejszego ubiegania się o nakaz sądowy. Co więcej, ustawa nakazuje firmom telekomunikacyjnym i dostawcom internetu instalację urządzeń elektronicznych zbierających dane użytkowników sieci we Francji. Kontrowersyjne przepisy wejdą w życie, jeśli sąd konstytucyjny zdecyduje, że są zgodne z ustawą zasadniczą.

10.06.2015
logo Cyfrowej Wyprawki

„Co łączy amerykańskie programy masowej inwigilacji i polski system profilowania pomocy dla osób bezrobotnych? Poza nieuchronnością błędów, które – w zależności od kontekstu – mogą kosztować ludzkie życie lub przekreślać szansę na znalezienie zatrudnienia, oba systemy charakteryzuje fundamentalny problem z zaufaniem do ludzi i zbyt duża ufność pokładana w samych danych” – pisze w analizie dla tygodnika „Polityka” Katarzyna Szymielewicz.

Strony