1 maja weszła w życie nowa ustawa…

Artykuł
05.05.2014
1 min. czytania
Tekst
Image

1 maja weszła w życie nowa ustawa o cudzoziemcach, która zawiera kilka istotnych zmian poprawiających sytuację obcokrajowców. Ustawa przewiduje m.in. automatyczne zawieszenie wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia Polski w przypadku wniesienia skargi do sądu na tę decyzję. Jednak nie wszystkie uwagi organizacji pozarządowych zostały uwzględnione – wbrew postulatom Fundacji Helsińskiej możliwe będzie przetrzymywanie dzieci w ośrodkach zamkniętych.

Na etapie prac rządowych Panoptykon przedstawił opinię dotyczącą projektu, w której zwróciliśmy uwagę na zagadnienia związane z prawem do prywatności i ochroną danych osobowych cudzoziemców. Niestety większość naszych uwag, dotyczących m.in. zbierania odcisków palców cudzoziemców, nie została uwzględniona.

Newsletter

Otrzymuj informacje o działalności Fundacji

Twoje dane przetwarza Fundacja Panoptykon w celu promowania działalności statutowej, analizy skuteczności podejmowanych działań i ewentualnej personalizacji komunikacji. Możesz zrezygnować z subskrypcji listy i zażądać usunięcia swojego adresu e-mail. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy twoje danejakie jeszcze prawa ci przysługują, w Polityce prywatności.