ACTA - kolejne starcie: zachęcamy do działania!

Artykuł
24.05.2012
5 min. czytania
Tekst

W sprawie ACTA nie powiedziano jeszcze ostatniego słowa. W Brukseli walka o kontrowersyjną umowę cały czas trwa i właśnie wchodzi w kolejny etap. W najbliższym czasie czekają nas głosowania w komisjach, których opinia będzie kluczowa dla dalszych losów ACTA. Dlatego po raz kolejny wzywamy Was do działania!

Mimo że polityczny klimat w Parlamencie Europejskim wciąż jest dla ACTA raczej nieprzychylny, sytuacja może się rozwinąć w każdym kierunku. Przypominamy, że Komisja Europejska na początku kwietnia skierowała pytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zgodność ACTA z prawem europejskim. Zaapelowała jednocześnie do Parlamentu Europejskiego o wstrzymanie się z głosowaniem do czasu rozstrzygnięcia, co oznaczałoby odroczenie decyzji o co najmniej rok. To niebezpieczne posunięcie taktyczne, na które eurodeputowani nie powinni się zgodzić. Jednak presja polityczna, żeby głosowanie przesunąć, jest bardzo duża.

Z pięciu posłów-sprawozdawców, którzy pracują nad tematem ACTA, tylko trzech wypowiada się zdecydowanie przeciw i będzie zmierzać do odrzucenia tego porozumienia nie czekając na rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. O wynikach ostatecznego głosowania, a także o tym, czy w ogóle do niego dojdzie w tym roku, zdecydują opinie kluczowych komisji parlamentarnych: Przemysłu, Handlu Międzynarodowego, Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Rozwoju i Komisji Prawnej.

Wiele w tym momencie zależy od postawy polskich eurodeputowanych, którzy mogą nie tylko podtrzymać swój sprzeciw wobec ACTA (i opowiedzieć się za szybkim głosowaniem plenarnym), ale również wpłynąć na wahających się deputowanych z innych krajów. Dlatego jest to doskonały moment na skontaktowanie się z naszymi reprezentantami i przypomnienie im, jak ważne mają zadanie.

Zachęcamy Was do wysyłania maili i dzwonienia do polskich członków komisji, które o losach ACTA zadecydują w przyszłym tygodniu. A będą to: 30 lub 31 maja - Komisja Prawna, 31 maja - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, a 4 czerwca - Komisja Rozwoju. Apelujcie nie tylko przeciwko przyjęciu porozumienia, ale również za jak najszybszym głosowaniem w tej sprawie!

Przy okazji przypominamy nasze poprzednie działania na tym polu, wraz z propozycjami jak wpłynąć na europosłów: Bieżące doniesienia z „frontu ACTA”

Lista adresowa:

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Jerzy BUZEK - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci), Platforma Obywatelska
email: jerzy.buzek@europarl.europa.eu
telefon: 32 203 27 92, 34 368 42 72, 22 826 82 91

Adam GIEREK - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim; Unia Pracy
email: adam.gierek@europarl.europa.eu
telefon: 32 266 00 52

Marek Józef GRÓBARCZYK - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy; Prawo i Sprawiedliwość
email: marekjozef.grobarczyk@europarl.europa.eu
telefon: 91 434 50 00

Andrzej GRZYB - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci); Polskie Stronnictwo Ludowe
email: andrzej.grzyb@europarl.europa.eu
telefon: 618 657 219

Jolanta Emilia HIBNER - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci); Platforma Obywatelska
email: jolantaemilia.hibner@europarl.europa.eu
telefon: 22 412 10 05

Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci); Platforma Obywatelska
email: lena.kolarska-bobinska@europarl.europa.eu
telefon: 814 480 092

Paweł Robert KOWAL - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy; Polska Jest Najważniejsza
email: pawelrobert.kowal@europarl.europa.eu
telefon: 22 646 35 36

Bogdan Kazimierz MARCINKIEWICZ - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci); Platforma Obywatelska
email: bogdan.marcinkiewicz@europarl.europa.eu
telefon: 32 433 16 76

Konrad SZYMAŃSKI - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy; Prawo i Sprawiedliwość
email: konrad.szymanski@europarl.europa.eu
telefon: 609 967 339

Komisja Handlu Międzynarodowego

Małgorzata HANDZLIK - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci); Platforma Obywatelska
email: malgorzata.handzlik@europarl.europa.eu
telefon: 33 814 22 22

Jarosław Leszek WAŁĘSA - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci); Platforma Obywatelska
email: jaroslaw.walesa@europarl.europa.eu
telefon: 58 710 80 56

Paweł ZALEWSKI - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci); Platforma Obywatelska
email: pawel.zalewski@europarl.europa.eu
telefon: 22 435 83 56

Komisja Prawna

Piotr BORYS - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci); Platforma Obywatelska
email: piotr.borys@europarl.europa.eu
telefon: 76 723 15 15

Tadeusz ZWIEFKA - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci); Platforma Obywatelska
email: tadeusz.zwiefka@europarl.europa.eu
telefon: 52 322 65 56

Zbigniew ZIOBRO - Europa Wolności i Demokracji, Solidarna Polska
email: zbigniew.ziobro@europarl.europa.eu
telefon: 12 634 52 23

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim; Sojusz Lewicy Demokratycznej

email: lidiajoanna.geringerdeoedenberg@europarl.europa.eu
telefon: 71 323 08 21

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Arkadiusz Tomasz BRATKOWSKI - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci); Polskie Stronnictwo Ludowe
email: arkadiusztomasz.bratkowski@europarl.europa.eu

Marek Henryk MIGALSKI - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy; Polska Jest Najważniejsza
email: marekhenryk.migalski@europarl.europa.eu
telefon: 32 209 78 37

Jacek PROTASIEWICZ - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci); Platforma Obywatelska
email: jacek.protasiewicz@europarl.europa.eu
telefon: 71 341 81 82

Joanna SENYSZYN - Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim; Sojusz Lewicy Demokratycznej
email: joanna.senyszyn@europarl.europa.eu
telefon: 12 634 57 14

Bogusław SONIK - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci); Platforma Obywatelska
email: boguslaw.sonik@europarl.europa.eu
telefon: 12 423 27 27, 12 290 69 34

Janusz WOJCIECHOWSKI - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy; Prawo i Sprawiedliwość
email: janusz.wojciechowski@europarl.europa.eu
telefon: 46 815 98 56, 42 632 73 66

Zbigniew ZIOBRO -  Europa Wolności i Demokracji, Solidarna Polska 
email: zbigniew.ziobro@europarl.europa.eu
telefon: 12 634 52 23

Komisja Rozwoju

Filip KACZMAREK - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci); Platforma Obywatelska
email: filip.kaczmarek@europarl.europa.eu
telefon: 61 847 99 09

Michał Tomasz KAMIŃSKI - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy; Polska Jest Najważniejsza
email: michaltomasz.kaminski@europarl.europa.eu
telefon: 690 043 410

Krzysztof LISEK - Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci); Platforma Obywatelska
email: krzysztof.lisek@europarl.europa.eu
telefon: 89 722 80 90

Newsletter

Otrzymuj informacje o działalności Fundacji

Twoje dane przetwarza Fundacja Panoptykon w celu promowania działalności statutowej, analizy skuteczności podejmowanych działań i ewentualnej personalizacji komunikacji. Możesz zrezygnować z subskrypcji listy i zażądać usunięcia swojego adresu e-mail. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy twoje danejakie jeszcze prawa ci przysługują, w Polityce prywatności.