Ciemne strony prokonsumenckiej inicjatywy

W skrócie

Fundacja Panoptykon wzięła udział w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Nowe przepisy mają wzmocnić pozycję konsumenta i ograniczyć tzw. misseling, czyli sprzedaż produktów niedopasowanych do konsumentów. Zakazane ma być sprzedawanie usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom konsumentów, ustalonym z uwzględnieniem takich cech jak wiek, stan zdrowia, wiedza i doświadczenie w obszarze usług finansowych.

W naszym stanowisku zwróciliśmy uwagę, że nowelizacja wzbudza wątpliwości z perspektywy ochrony danych osobowych. Dotyczy to m.in. weryfikowania potrzeb klientów, zbierania danych wrażliwych oraz potencjalnego wprowadzenia kolejnych zmian prawnych, które rozszerzyłyby zakres danych osobowych gromadzonych przez instytucje finansowe. W stanowisku zaapelowaliśmy, by jasno wyjaśniono relację między projektem ustawy a obowiązującymi zasadami ochrony danych osobowych oraz by treść projektu została doprecyzowana w sposób przesądzający o tym, że ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nie może stanowić samodzielnej podstawy przetwarzania danych osobowych.

Dodaj komentarz