Czy Polska już popiera blokowanie Internetu? Pytamy MAiC i MSZ

Artykuł

Odkąd, ponad dwa lata temu, rząd zaproponował stworzenie infrastruktury blokującej treści w Internecie (Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych), bardzo uważnie przyglądamy się wszelkim inicjatywom zmierzającym w tym niebezpiecznym kierunku. Po projekcie „Rejestru”, który udało się powstrzymać, przyszedł czas na inicjatywę europejską: dyrektywę o zwalczaniu seksualnego wykorzystywania dzieci, która dopuszcza blokowanie Internetu. Po wielomiesięcznej debacie, rząd zajął bardzo ostrożne stanowisko, zgodnie z którym blokowania ani nie popiera, ani kategorycznie nie odrzuca. Ostatnie doniesienia z Brukseli każą jednak przypuszczać, że ta szala zaczyna się przechylać w stronę nieprzyjazną Internetowi i jego użytkownikom.

7 czerwca odbyło się spotkanie Rady Unii Europejskiej – czyli wysokich przedstawicieli poszczególnych rządów – poświęcone sprawiedliwości i sprawom wewnętrznym (JHA). Jednym z punktów agendy było wypracowanie tzw. wniosków Rady w kwestii globalnego porozumienia na rzecz walki z seksualnym wykorzystywaniem dzieci online (Global Alliance against Child Sexual Abuse Online). Owe „globalne porozumienie” to wartościowa inicjatywa, która ma służyć przede wszystkim wzmocnieniu współpracy Unii Europejskiej z Rosją i innymi „państwami trzecimi” w celu szybkiego usuwania nielegalnych treści z serwerów znajdujących się poza terytorium UE i skutecznego ściągania sprawców.

Niestety w ostatniej wersji dyskutowanego dokumentu dość nieoczekiwanie dodano zdanie dopuszczające również blokowanie treści, jako metodę walki z seksualnym wykorzystywaniem dzieci on-line. Co istotne, nie towarzyszyły mu żadne zastrzeżenia co do niezbędności zastosowania tego środka ani poszanowania podstawowych praw użytkowników.

Dokument nie był udostępniony opinii publicznej,  jednak dzięki brukselskim informatorom wiedzieliśmy o jego treści już trzy dni przed głosowaniem. Nieoficjalnymi kanałami uzyskaliśmy wówczas zapewnienie, że polski rząd sprzeciwi się przyjęciu wniosków Rady UE w wersji, która dopuszcza blokowanie sieci bez żadnych gwarancji. Wynik głosowania był bardzo rozczarowujący: w przyjętym wczoraj dokumencie pozostawiono niepokojący fragment, a według obserwatorów Polska nie zgłosiła żadnych zastrzeżeń.

Ponieważ sprawa jest ważna, zwróciliśmy się dziś do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, które pracowało nad projektem instrukcji negocjacyjnej, oraz do Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Komitet do Spraw Europejskich) z wnioskiem o udostępnienie treści instrukcji negocjacyjnej. Mamy nadzieję, że z tego dokumentu dowiemy się, jakie rzeczywiście było stanowisko rządu polskiego w tej sprawie i dlaczego ostatecznie Rada Unii Europejskiej jednomyślnie przyjęła ważny dokument polityczny dopuszczający blokowanie stron internetowych. 

Warto w tym kontekście przypomnieć, że 13 lipca 2011 r. na oficjalnym spotkaniu z premierem usłyszeliśmy, że rząd nie wprowadzi obowiązku blokowania, jeśli ten środek nie przejdzie testu proporcjonalności. Premier Tusk mówił wówczas: "Jeśli będziemy rozstrzygali np. kwestię filtrowania i blokowania stron, to absolutnie się zgadzam z Waszym postulatem, że najpierw trzeba mieć 100% przekonanie, tak jak w przypadku innych fundamentalnych praw człowieka i obywatela, że to jest niezbędne; że przynosi dobre skutki, i że jest wykonalne – to znaczy, że nie jest do ominięcia – i dopiero wtedy zdecydujemy się na stosowanie takich twardych metod działania w Internecie, które mogą stanowić ograniczenie wolności".

Oficjalny komunikat prasowy Rady Unii Europejskiej

Wniosek Fundacji Panoptykon o dostęp do informacji publicznej skierowany do MSZ

Wniosek Fundacji Panoptykon o dostęp do informacji publicznej skierowany do MAiC

Polecamy:

Zebrane relacje Fundacji Panoptykon z debaty na temat blokowania stron internetowych

Dodaj komentarz