Europol przekazuje USA dane finansowe europejczyków bez zachowania uzgodnionych gwarancji

Artykuł

Wraca temat kontrowersyjnego porozumienia o współpracy Uni Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w zakresie  "śledzenia finansowania terroryzmu" (Terrorist Finance Tracking Program). Głównym elementem współpracy jest przekazywanie przez UE (a konkretnie EUROPOL) danych na temat transakcji bankowych obsługiwanych przez SWIFT odpowiednim organom  USA, o ile okaże się to potrzebne do walki z terroryzmem. Porozumienie w sprawie SWIFT od początku wydawało się kontrowersyjne ze względu na brak dostatecznych zabezpieczeń przed nadużyciami i drążeniem danych (data minig) - stąd m.in. kampania Fundacji Panoptykon przeciwko jego zawarciu w proponoanym kształcie.

Mimo sprzeciwów i wątpliwości, do zawarcia porozumienia doszło w sierpniu zeszłego roku. Unia Europejska ostatecznie uznała, że wymiana danych finansowych może poprawić efektywność działań wymierzonych w terroryzm i warto podjąć takie ryzyko. Trzeba przyznać, że Bruksela postawiła też szereg warunków, mających zapewnić bezpieczeństwo danym przekazywanym do USA. Podstawowym zabezpieczeniem miało być  to, że dane nie będą przekazywane organom USA "hurtowo", ale tylko w odpowiedzi na uzasadniony wniosek, z którego musi wynikać, jakie dane, w jakim celu i komu są potrzebne. Dodatkowo ustalono, że powstanie wspólny organ nadzorujący funkcjinowanie porozumienia (tzw. Joint Supervisory Body).
 
Właśnie pojawiła się pierwsza szansa na zweryfikowanie, na ile stworzone gwarancje ochrony prywatności sprawdzają się w praktyce. I niestety, okazuje się, że obawy, jakie zgłaszaliśmy na etapie przjmowania tego porozumienia, były w pełni uzasadnione.

Jak wynika z  raportu przekazanego przez wspólny organ nadzorujący, od sierpnia zeszłego roku Amerykanie czterokrotnie zwrócili się do Europy z prośbą o przekazanie  informacji na temat transakcji bankowych. W każdym przypadku zapytanie zostało zrealizowane. Przeprowadzona konrola wykazała jednak, że nie zawsze z zachowaniem uzgodnionych gwarancji i procedur ochrony danych osobowych. Wspólny organ nadzorujący realizację porozumienia SWIFT stwierdził, że wnioski Amerykanów były zbyt ogólne i abstrakcyjne, by na ich podstawie przekazać dane zgodnie z umową. Mimo to Europol nie odmówił.

Więcej na ten temat:

Amerykanie bezprawnie otrzymali dane bankowe Europejczyków

SWIFT agreement implementation not respecting data protection safeguards

Terrorist Finance Tracking Programme is not respecting data protection safeguards

Dodaj komentarz