Furtka do blokowania nadal zamknięta – Parlament Europejski zagłosował w sprawie zakazu pornografii w mediach

Artykuł

Dokument nazwany "rezolucją w sprawie eliminowania stereotypów dotyczących płci w UE" na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo potrzebną i sensowną inicjatywą. I rzeczywiście – projekt przygotowany przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) w Parlamencie Europejskim zawiera propozycje walki z różnymi formami przemocy i stereotypami krzywdzącymi kobiety. Drugi rzut oka ujawnia jednak pewne rysy na tej gładkiej powierzchni, a mianowicie punkt 17, wzywający państwa członkowskie do zakazania "wszelkich form pornografii w mediach" oraz punkt 14, w którym autorzy projektu podkreślają, że "polityka eliminacji stereotypów obecnych w środkach masowego przekazu musi koniecznie obejmować działania w środowisku cyfrowym" i sugerują opracowanie "karty, do której przystąpienia zostaną zaproszeni wszyscy operatorzy internetowi".

Co to oznacza w praktyce? Właściwie nic, bo dokument nie posiada mocy wiążącej. Trzeba zapytać raczej: co to może oznaczać? Tego typu sformułowania otwierają niebezpieczną furtkę, zapraszając kraje UE do arbitralnego blokowania treści w Internecie. Taki mechanizm – jak wielokrotnie podkreślaliśmy – jest nieskuteczny i nie prowadzi do rozwiązania problemu. Zamiast go likwidować, jedynie chowa za zasłoną, za którą bez problemu może zajrzeć każdy, kto opanował korzystanie z serwerów proxy lub innych metod omijania filtrów. Widać to wyraźnie na przykładzie blokowania obrazów seksualnego wykorzystywania dzieci (stosowanego w niektórych krajach Unii Europejskiej), które nie wpłynęło ani na liczbę, ani na dostępność tego typu treści.

Na szczęście tym razem Parlament Europejski postanowił nie iść na wojnę z Internetem i w przyjętym na wczorajszym posiedzeniu plenarnym tekście rezolucji zrezygnował z pomysłu zakazywania w mediach "wszelkich form pornografii". Zdecydowana większość posłów (368 do 159, przy 98 wstrzymujących się) opowiedziała się za wersją projektu pozbawioną najbardziej kontrowersyjnych (z naszego punktu widzenia) postanowień. 

Z przegłosowanego tekstu rezolucji usunięto również punkt 19, który wzywał państwa członkowskie do "powołania niezależnych organów regulacyjnych, których celem będzie kontrola branży medialnej i reklamowej". Organy te miałyby otrzymać upoważnienie do "nakładania skutecznych kar na przedsiębiorstwa i osoby fizyczne propagujące seksualizację dziewczynek". Mimo szlachetnego celu, ten punkt de facto zachęcał do powoływania cenzorów, co z kolei otwierałoby pole do nadużyć i mogłoby inspirować do tworzenia podobnych organów mających uprawnienia do kontroli także innego rodzaju treści.

W naszej ocenie przyjęcie rezolucji w wersji okrojonej z kontrowersyjnych punktów 14, 17 i 19 może mieć związek z głośnymi protestami organizacji i aktywistów, zwracającymi uwagę na niebezpieczeństwo cenzury Internetu, którą dokument pośrednio umożliwiał. Mimo że rezolucja Parlamentu nie ma mocy wiążącej, to – jak podkreśliła przed głosowaniem nasza koalicja European Digital Rights – "nadal ważne jest, by Parlament Europejski nie osłabiał własnej wiarygodności poprzez takie propozycje".

Barbara Gubernat

Więcej na ten temat:

CNET: EU votes to reject 'porn ban' proposals
The Inquirer: European Parliament rejects pornography ban

 

Dodaj komentarz