Inne narodowości na celowniku MON

Artykuł
25.06.2018
3 min. czytania
Tekst
Image
Logo Ministerstwa Obrony Narodowej

W zeszłym tygodniu do Ministerstwa Obrony Narodowej trafił nasz wniosek z pytaniem dotyczącym domniemanego zbierania informacji na temat obywateli polskich innego pochodzenia. W piątek od resortu przyszła odpowiedź. Nie dowiedzieliśmy się z niej,  jakich dokładnie informacji o obywatelach Ministerstwo oczekiwało od starostów. Resort poinformował natomiast, że podstawą prawną tego działania jest ustawa o zarządzaniu kryzysowym (szczególnie jej art. 20a). Problem w tym, że w całej ustawie nie ma słowa o możliwości zbierania danych osobowych. Treść odpowiedzi zamieszczamy poniżej. W tej samej sprawie interweniował również Rzecznik Praw Obywatelskich.

Szanowna Pani,

odpowiadając na wniosek z 20 czerwca br. uprzejmie proszę o przyjęcie następującego stanowiska:

  • Wojsko Polskie realizując konstytucyjny obowiązek ochrony niepodległości państwa, niepodzielności terytorium, jak również bezpieczeństwa oraz nienaruszalności granic, wykonuje zadania na rzecz państwa polskiego i obywateli. Zapewnienie ciągłości i koordynowanie procesu monitorowania stale zachodzących zmian w środowisku bezpieczeństwa państwa, przekładających się bezpośrednio na planowanie operacyjno-obronne wymaga pozyskiwania różnego rodzaju informacji o dynamice uwarunkowań, m.in.: fizyczno-geograficznych, ekonomicznych, społeczno-politycznych czy też infrastrukturze technicznej kraju. Troska o należyty stan właściwej gotowości obronnej państwa wymusza wiele procesów polegających na prowadzeniu studiów, ocen i analiz obejmujących różne dziedziny funkcjonowania państwa.
  • Opierając się na doświadczeniach płynących z poszczególnych konfliktów, szczególnie na wschodzie Europy, właściwe podmioty w Siłach Zbrojnych RP dokonują analiz służących nadzorowaniu oraz koordynacji i wsparciu działań prowadzonych w wypadku wystąpienia ewentualnych sytuacji kryzysowych i stanów wyższej konieczności. Dotyczą one szeregu zagadnień z zakresu bezpieczeństwa militarnego, wewnętrznego, problematyki politycznej, ekonomicznej, środowiska informacyjnego i cyberbezpieczeństwa, jak również procesów społecznych oraz demograficznych.
  • Jednocześnie należy zaznaczyć, że wszelkie działania stanowią standardową procedurę i realizowane są cyklicznie od wielu lat w ramach obowiązujących norm określonych we właściwych przepisach prawa powszechnego. Mają one charakter statystyczny, ilościowy i jakościowy, a proces pozyskiwania informacji nacechowany jest dbałością o zachowanie danych wrażliwych oraz poufnych. Prace analityczne i studyjne prowadzone są w skali całego państwa. Dokumenty i opracowania, ze względu na ich charakter i przeznaczenie, mają klauzulę niejawną.
  • W tym miejscu na podkreślenie zasługuje fakt, że pozyskiwanie informacji o cudzoziemcach i polskich obywatelach innej narodowości realizowane jest w ramach zadań, jakie nakładają na organy administracji rządowej przepisy art. 2, art. 14. ust 6 i art. 20a ustawy z dn. 26.04.2007 o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2017 poz. 209) - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000209
  • Organy państwa - państwowa administracja terenowa, wojewodowie, mają obowiązek (w standardowej procedurze, powtarzanej cyklicznie), zbierać dane statystyczne o obywatelach polskich i osobach, które nie posiadają obywatelstwa polskiego bądź posiadają kartę stałego pobytu, o czym Ministerstwo Obrony Narodowej informowało już w komunikacie - http://www.mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/informacja-mon-12017-05-29/

Newsletter

Otrzymuj informacje o działalności Fundacji

Twoje dane przetwarza Fundacja Panoptykon w celu promowania działalności statutowej, analizy skuteczności podejmowanych działań i ewentualnej personalizacji komunikacji. Możesz zrezygnować z subskrypcji listy i zażądać usunięcia swojego adresu e-mail. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy twoje danejakie jeszcze prawa ci przysługują, w Polityce prywatności.