Jakie wyzwania stoją przed powstającym Ministerstwem Cyfryzacji?

Artykuł

Powołanie wyspecjalizowanego resortu, który zajmie się w sposób kompleksowy regulacją Internetu to postulat, który wielokrotnie podnosiliśmy w rozmowach z ustępującym rządem. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, którego powstanie potwierdził dziś premier Donald Tusk, zajmie się między innymi kluczowymi dla rozwoju polskiego społeczeństwa informacyjnego projektami teleinformatycznymi, a także polityką rozwoju nowych technologii w pozostałych resortach.

Według nas najpilniejsze wyzwania, jakie stoją przed nowym ministerstwem to: nowe przepisy o retencji danych i kompetencjach służb specjalnych w tym zakresie, przyszłoroczna reforma zasad ochrony danych, zmiana ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną, ustawa o otwartych zasobach publicznych i wdrożenie dyrektywy audiowizualnej.

Z naszego punktu widzenia kluczowym obszarem działań nowego resortu będzie proponowanie regulacji dotyczących Internetu. Koalicja organizacji pozarządowych działających w sferze praw cyfrowych wielokrotnie dyskutowała na ich temat z Michałem Bonim, ministrem i doradcą strategicznym Premiera. Dzięki temu powstało pierwsze stałe forum dyskusji o polityce regulacji sieci. Jednym z najważniejszych efektów tych rozmów było oficjalne oświadczenie premiera Donalda Tuska, że prawo będzie tworzone w oparciu o dowody (np. rzetelne statystyki korzystania z retencji danych telekomunikacyjnych i analizę ich wpływu na zwalczanie przestępczości).

Nowe Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji może i powinno czerpać z kapitału, jaki zrodził się z wielomiesięcznego dialogu między organizacjami społecznymi a ustępującym rządem.

Będzie to tym łatwiejsze, że obie strony wyraziły chęć kontynuacji dialogu. Przypomnijmy: podczas trzeciego spotkania z organizacjami społecznymi (13 lipca) premier Donald Tusk przyznał, że właściwym punktem wyjścia do rozmowy o regulacji Internetu jest perspektywa praw podstawowych oraz troska o jego otwartość i innowacyjność.

Z kolei minister Michał Boni na wrześniowej konferencji "Internet na rozdrożu" zadał pytanie: „Czy mogę powiedzieć premierowi, że ten dialog będziemy kontynuować?” i zaproponował: „wróćmy do rozmów”.

Minister Michał Boni przedstawił wówczas także najważniejsze wyzwania na drodze do budowy społeczeństwa informacyjnego w Polsce: szerokie otwarcie publicznych zasobów wiedzy, radykalne ograniczenie dostępu do danych retencyjnych, wypracowanie mechanizmu przeciwdziałania dziecięcej pornografii w Internecie, reforma prawa autorskiego, stworzenie platformy online służącej konsultacjom społecznym projektów aktów prawnych oraz znalezienie konsensusu co do satysfakcjonujących granic prawa dostępu do informacji publicznej. Fundacja Panoptykon jest przekonana, że Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji powinno być jednym z centrów dyskusji o tych problemach i jednym z głównych ośrodków tworzenia nowych rozwiązań.

Ze swojej strony będziemy kontynuować prace nad rozwiązaniem najpilniejszych problemów, jakie występują w obszarze Internetu i praw podstawowych: (nie)dopuszczalności blokowania sieci, retencji danych telekomunikacyjnych i regulacji mediów internetowych. Więcej.

Mamy nadzieję, że poszukując nowych rozwiązań, będziemy mogli współpracować z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji.

Dodaj komentarz