Komentujemy zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

W skrócie

Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) przedstawiło projekt nowelizujący przepisy dotyczące Systemu Informacji Oświatowej (SIO). SIO to jedna baza danych, w której gromadzonych jest szereg informacji o uczniach. System wzbudza na tyle duże kontrowersje i powoduje tyle problemów technicznych, że pomimo uchwalenia w 2011 r. nowych przepisów go dotyczących, nie został do tej pory w pełni uruchomiony. Tym razem MEN chce zmienić architekturę nowego SIO oraz zapewnić do niego dostęp przez Internet. Zgodnie z nowelizacją, szkoły nie będą już prowadziły lokalnych baz danych uczniów – wszystkie informacją od razu będą przekazywane do centralnego rejestru.

W naszej opinii do zmian w ustawie o SIO przywołujemy nasze podstawowe wątpliwości związane z przetwarzaniem bardzo dużej liczby informacji o każdym uczniu i uczennicy. Jedynym powodem dla gromadzenia tych informacji jest polityka oświatowa i skuteczny  podział subwencji między placówki – do czego naszym zdaniem potrzebne są tylko informacje zbiorcze, a nie dane osobowe. Uważamy również, że MEN powinien klarowanie wytłumaczyć, w jaki sposób będzie wyglądał proces przetwarzania danych wrażliwych (czyli np. o tym, że uczeń korzysta z poradni psychologiczno-pedagogicznej). Oczekujemy również, że ministerstwo wdroży odpowiednie zabezpieczenia techniczne, których wymaga bezpieczne udostępnienie dostępu do SIO przez Internet.

Uwagi Fundacji Panoptykon dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej [PDF, 191,89 KB]

Dodaj komentarz