Krytykujemy pomysł na filtrowanie sieci w dyrektywie o prawie autorskim

W skrócie

2017 możemy już śmiało ochrzcić rokiem pomysłów na blokowanie i filtrowanie Internetu. Komisja Europejska chciałaby wykorzystać ten mechanizm w dyrektywie o prawie autorskim na Jednolitym Rynku Cyfrowym i nałożyć na pośredników internetowych obowiązek filtrowania treści zamieszczanych przez użytkowników.

Filtrowanie treści w sieci jest zagrożeniem dla innowacyjności w Europie. Dlatego wraz z Centrum Cyfrowym, Fundacją ePaństwo i innymi organizacjami społecznymi aktywnymi w sferze praw cyfrowych wyraziliśmy zaniepokojenie w związku z tą propozycją. Nasze stanowisko przekazaliśmy w liście otwartym europosłom – mamy nadzieję, że m.in. dzięki ich staraniom uda się zatrzymać tę niebezpieczną propozycję.

Dodaj komentarz