Monitoring wyborów GIODO: przedstawiamy kandydata, zapraszamy do zadawania pytań

Artykuł

W najbliższych tygodniach Sejm i Senat wybiorą nowego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kto ma szansę objąć to stanowisko? Jakie warunki musi spełniać? I dlaczego warto się tym zainteresować? Dziś odpowiadamy na te pytania, prezentujemy sylwetkę kandydata na GIODO i… zapraszamy do zadawania mu trudnych pytań.

GIODO jest głównym organem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych obywateli. W praktyce to od jego kompetencji, determinacji i środków, jakie ma do dyspozycji, zależy, czy obowiązujące prawo będzie konsekwentnie egzekwowane. GIODO ma też wpływ na kształt stanowionego prawa, ponieważ to z nim konsultowane są projekty nowych przepisów. W kontekście trwających prac nad europejską reformą przepisów o ochronie danych osobowych ta rola nabiera dodatkowego znaczenia.

Generalnego Inspektora na czteroletnią kadencję wybiera Sejm za zgodą Senatu. Kandydatów mogą zgłaszać: Marszałek Sejmu oraz grupa co najmniej 35 posłów. Tym razem z tej kompetencji skorzystał tylko klub Platformy Obywatelskiej. Na początku stycznia posłowie PO zgłosili kandydaturę mec. Mirosława Wróblewskiego, który do tej pory pracował w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO). Kolejny krok to opinia sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która zostanie wydana po przesłuchaniu kandydata. Jeśli opinia komisji będzie pozytywna, głosowanie w Sejmie i Senacie odbędzie się prawdopodobnie na początku lutego.

Od grudnia Fundacja Panoptykon wraz z Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz Instytutem Prawa i Społeczeństwa (INPRIS) prowadzi obywatelski monitoring wyborów nowego GIODO. Aby przybliżyć opinii publicznej sylwetkę kandydata, poprosiliśmy mec. Wróblewskiego o wypełnienie szczegółowego kwestionariusza. Pytamy w nim o doświadczenie zawodowe, wiedzę i kompetencje, które – jako kandydat na GIODO – powinien posiadać. Poniżej prezentujemy wnioski z odpowiedzi, których udzielił nam mec. Wróblewski.

Następnym etapem monitoringu wyborów nowego GIODO jest otwarte dla publiczności spotkanie z kandydatem – nie bez powodu nazywane przez nas „przesłuchaniem obywatelskim”. Odbędzie się ono 29 stycznia 2015 r. o godz. 18.00 w siedzibie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przy ul. Zgoda 11 (6. piętro, sala konferencyjna) w Warszawie.

Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Zdajemy sobie jednak sprawę, że nie każdy będzie mógł z tego zaproszenia skorzystać. Z myślą o tych osobach przygotowaliśmy formularz zgłaszania pytań do kandydata na Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Czekamy na Wasze pytania – najciekawsze propozycje wykorzystamy podczas spotkania.

Wnioski z kwestionariusza kandydata na stanowisko GIODO

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 1997 r. stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych może pełnić osoba, która: „1) jest obywatelem polskim i stale zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2) wyróżnia się wysokim autorytetem moralnym, 3) posiada wyższe wykształcenie prawnicze oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe, 4) nie była karana za przestępstwo”. Istotnym elementem dla oceny kandydatury na stanowisko GIODO jest również potencjalny konflikt interesów.

Poniżej przedstawiamy sylwetkę mec. Mirosława Wróblewskiego w rozbiciu na dwie kategorie: przygotowanie merytoryczne i doświadczenie zawodowe oraz potencjalny konflikt interesów.

1. Przygotowanie merytoryczne i doświadczenie zawodowe

Kandydat jest z wykształcenia prawnikiem i politologiem, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracował jako dziennikarz (m.in. w Polskim Radiu Kraków) oraz jako urzędnik w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Od 2007 r. jest dyrektorem Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, a od 2012 r. zasiada w zarządzie Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

W związku z pełnionym stanowiskiem nadzorował oraz inicjował działania RPO w obszarze dotyczącym prywatności, ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej. W trakcie swojej pracy rozpatrywał skargi indywidualne kierowane do RPO, pisał opinie prawne oraz prowadził tzw. działania systemowe, czyli wystąpienia generalne Rzecznika, sprawy sądowe oraz sprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym. Kandydat reprezentował również RPO na różnych konferencjach i spotkaniach dotyczących ochrony danych osobowych i prywatności, w tym m.in. w ramach grupy roboczej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotyczących wypracowania konkluzji i rekomendacji w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych w środkach komunikacji elektronicznej.

Ostatnio mec. Wróblewski był zaangażowany we wprowadzanie do polskiego systemu prawnego instytucji oceny skutków regulacji pod kątem prawa do prywatności. W ramach tego procesu koordynował współpracę z Biurem GIODO oraz Ministerstwem Gospodarki. Mirosław Wróblewski jest autorem licznych artykułów i publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego, europejskiego oraz ochrony praw człowieka, w tym problematyki prawnej ochrony prywatności i monitoringu wizyjnego. Szczegóły dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego, zainteresowań naukowych i działalności dydaktycznej kandydata znajdują się w wypełnionym przez niego kwestionariuszu.

W naszej opinii kompetencje merytoryczne kandydata do pełnienia funkcji GIODO nie budzą żadnych wątpliwości.

2. Potencjalny konflikt interesów

Zebrane przez nas informacje o doświadczeniu zawodowym, opiniach oraz oficjalnych afiliacjach mec. Wróblewskiego nie wskazują na możliwość wystąpienia konfliktu interesów w przypadku objęcia przez niego funkcji GIODO.

Mirosław Wróblewski nie był nigdy członkiem żadnej partii politycznej, związku zawodowego czy organizacji pracodawców. Nigdy nie prowadził działalności lobbingowej ani nie doradzał żadnym przedsiębiorstwom. Kandydat od kilkunastu lat współpracuje z organizacjami społecznymi działającymi w szeroko rozumianym obszarze ochrony praw człowieka. Jest również członkiem trzech stowarzyszeń.

Powyższe wnioski zostały wypracowane samodzielnie przez Fundację Panoptykon. Nie należy ich przypisywać całej koalicji monitorującej wybory GIODO.

Jędrzej Niklas, Katarzyna Szymielewicz

Odpowiedzi kandydata na pytania zadane w naszym kwestionariuszu [PDF] [usunięte na wniosek kandydata]

Dodaj komentarz