Nadzór niekontrolowany? Nowe wyzwania dla wolności - konferencja

Artykuł

Jaki wpływ mają nowoczesne technologie na prawa człowieka? Jakie prawa podstawowe są najbardziej zagrożone przez współczesny nadzór? Czy rzeczywiście musimy poświęcać naszą wolność za cenę bezpieczeństwa?

Kto nas w większym stopniu kontroluje: państwo czy korporacje? Jak można zapewnić większą przejrzystość ich działań? Czy prawo może coś zmienić?

Czy monitoring wizyjny zwiększa nasze bezpieczeństwo? Jakie wyzwania wiążą się z jego dynamicznym rozwojem? Jak wpływa on na funkcjonowanie społeczeństwa?

W trakcie konferencji "Nadzór niekontrolowany? Nowe wyzwania dla wolności", razem z zaproszonymi ekspertami, spróbujemy zmierzyć się z tymi pytaniami. Bardzo zależy nam na ciekawej dyskusji.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką nowych technologii, współczesnego nadzoru i praw człowieka do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Konferencja składać się będzie z dwóch głównych części: pierwsza poświęcona będzie nowym technologiom w służbie nadzoru i konsekwencjom ich wykorzystywania dla realizacji podstawowych praw i wolności, druga koncentrować się będzie na temacie monitoringu wizyjnego.

Wśród gości znajdą się m.in. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Rzecznik Praw Obywatelskich, prawnicy i badacze społeczni.

***

Czas: 11 października 2011 r., godz. 12.00-16.00.
Miejsce: ul. Sapieżyńska 10a, Warszawa (sala konferencyjnej im. J. Turowicza).

Wydarzenie zostało objęte patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Konferencja stanowi zwieńczenie projektu „Monitoring działań władz publicznych dotyczących problematyki społeczeństwa nadzorowanego”, realizowanego z grantu Fundacji Batorego.

Szczegóły wydarzenia na stronie: nadzor.panoptykon.org

Osoby, które chcą wziąć udział w konferencji, prosimy o przesyłanie zgłoszeń na na adres: nadzorniekontrolowany@panoptykon.org.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Dodaj komentarz