Organizacje pytają o losy dokumentów strategicznych

W skrócie
Ilustracja do tekstu - ikona megafonu

Koalicja na rzecz Otwartego Rządu, której członkiem jest Panoptykon, wystosowała list do premier Beaty Szydło z pytaniem o losy przyjętych w poprzednich latach przez rząd PO-PSL dokumentów strategicznych: Strategii Sprawne Państwo 2020 oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-19. Celem koalicji jest promowanie zasad otwartego rządzenia oraz monitorowanie, czy i jak rząd te zasady realizuje. Dlatego właśnie członkowie koalicji zainteresowali się, czy w mocy pozostają postanowienia wymienionych dokumentów, m.in. w zakresie prawa do informacji publicznej, otwierania danych i zasobów publicznych, odpowiedzialnej polityki antykorupcyjnej oraz włączania obywateli w procesy decyzyjne. Organizacje zapytały również o to, jakie plany ma w tym zakresie rząd.

List Koalicji na rzecz Otwartego Rządu do premier Beaty Szydło

Dodaj komentarz