RPO zaskarżył tzw. ustawę inwigilacyjną do Trybunału Konstytucyjnego

W skrócie

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył ustawę inwigilacyjną do Trybunału Konstytucyjnego. RPO ma wątpliwości co do zgodności przepisów dotyczących stosowania kontroli operacyjnej i pobierania danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, Konwencją o ochronie praw człowieka i Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej.

W swoim wniosku Rzecznik zwrócił również uwagę na nieokreślony czas trwania kontroli operacyjnej przy nieograniczonych możliwościach pobierania danych. Wątpliwości Rzecznika wzbudza też ograniczenie tajemnicy zawodowej i brak konieczności powiadamiania osoby, której dane są gromadzone. Rzecznik zauważył także, że ustawa – poza tym, że może naruszać Konstytucję i zasady prawa międzynarodowego – nie realizuje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 lipca 2014 r.

RPO nie kwestionuje konieczności istnienia pewnych form inwigilacji. Służby muszą mieć uprawnienia pozwalające na realizowanie zadań w zakresie dbania o bezpieczeństwo. Jednak muszą być one pod kontrolą, aby nie ingerowały w prywatność obywateli i nie ograniczały ich praw. Tymczasem nowo przyjęta ustawa pozwala na stworzenie infrastruktury do gromadzenia i przetwarzania danych, co zwiększy pole do nadużyć.

Wniosek RPO do Trybunału Konstytucyjnego (PDF, 540.74 KB)

 

Komentarze

xd

Dodaj komentarz