Po spotkaniu z Ministrem Bonim: kontynuujemy dialog

Artykuł

8 grudnia odbyło się pierwsze spotkanie organizacji społecznych z Ministrem Administracji i Cyfryzacji Michałem Bonim. Potraktowaliśmy to zaproszenie jako odpowiedź na nasz list otwarty do Michała Boniego, gratulujący nominacji na nowe stanowisko i przypominający o wyzwaniach związanych z regulacją Internetu i nie tylko. Nowo utworzone Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji będzie się zajmować kilkoma - kluczowymi z punktu widzenia Panoptykonu - dziedzinami, m.in.: ochroną danych osobowych, regulacją publicznych baz danych czy realizacją projektu pl.ID. Michał Boni przedstawił swoją wizję najważniejszych wyzwań w tym obszarze i zapowiedział kontynuację dialogu z organizacjami społecznymi.

Spotkanie przebiegło w bardzo dobrej atmosferze, z ewidentną wolą współpracy i szukania optymalnych rozwiązań po obydwu stronach stołu. Lista pilnych "spraw do załatwienia", jaką przedstawił na wstępie Minister, zasadniczo pokryła się z naszą. Do takich wątków, jak rewizja ustawy o dostępie do informacji publicznej, nowe przepisy o retencji danych, projekt ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego czy wdrożenie dyrektywy o zwalczaniu seksualnego wykorzystywania dzieci (w zakresie, w jakim dotyczy ona treści rozpowszechnianych w sieci), dodaliśmy tylko ratyfikację porozumienia ACTA i neutralność sieci.

Pojawiły się też nie mniej ważne "kwestie proceduralne": jak ukształtować współpracę między organizacjami społecznymi i nowym Ministerstwem, żeby zapewnić jej pełną otwartość (także na nowych członków) i transparentność? Czy organizacje pozarządowe i organizacje branżowe powinny być konsultowane w ramach tej samej grupy? Jaką rolę w bieżących konsultacjach ma pełnić Rada ds. Informatyzacji? Te i podobne pytania będą nam towarzyszyć w pierwszej fazie już konkretnych rozmów, która powinna rozpocząć się w styczniu.

Michał Boni zapewnił, że format "grupy dialog" nie jest jeszcze ustalony i ta kwestia pozostaje otwarta do dyskusji. Podkreślał również, że chce pełnić rolę "interfejsu" łączącego organizacje społeczne z innymi Ministerstwami w takim zakresie, w jakim są one odpowiedzialne za regulację Internetu. Dobra wiadomość na początek jest taka, że - budząca wiele kontrowersji - problematyka regulacji usług audiowizualnych w Internecie zostanie najprawdopodobniej przejęta przez Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji.

Więcej na ten temat:

VaGla.pl: Po środowiskowym spotkaniu z Ministrem Administracji i Cyfryzacji i zespołem ministerstwa

Polecamy również:

Witamy Ministra Administracji i Cyfryzacji – i przypominamy, co jest do zrobienia

Dodaj komentarz