Profilowanie bezrobotnych do zmiany!

Artykuł
24.05.2016
1 min. czytania
Tekst
Image

Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) poinformował o możliwych zmianach w ustawie o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy. Obecnemu kierownictwu resortu rodziny nie podoba się m.in. profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych. Wiceminister Szwed powiedział Dziennikowi Gazecie Prawnej, że nie był zwolennikiem tego rozwiązania, które uznaje za nazbyt biurokratyczne. W związku z tymi zapowiedziami Fundacja Panoptykon skierowała do MRPiPS wystąpienie, w którym zwracamy uwagę na problemy dotyczące profilowania oraz przedstawiamy rekomendacje zmian.

Samym tematem kategoryzowania w urzędach pracy zajmujemy się od momentu gdy pomysł ten był procedowany w parlamencie. Badania, które przeprowadziliśmy w 2015 r., potwierdziły nasze zastrzeżenia względem tego rozwiązania: brak transparentności, uprzedmiotowienie obywateli, automatyczne podejmowanie decyzji „przez komputer”, zagrożenie dyskryminacją i segregacją. W związku z tym uważamy, że resort rodziny powinien przede wszystkim przeprowadzić ocenę czy profilowanie spełnia zakładane cele. Na tej podstawie powinno się podjąć decyzję o dalszym utrzymywaniu tego mechanizmu bądź jego porzuceniu. W przypadku gdy profilowanie zostanie utrzymane w obecnym kształcie, niezbędne będą zmiany obejmujące m.in. wzmocnienie gwarancji ochrony praw osób bezrobotnych poprzez wprowadzenie możliwości uzyskania informacji o gromadzonych w trakcie profilowania danych. Osoba bezrobotna powinna również być informowana, jak te dane wpływają na decyzję o przydzieleniu profilu i mieć prawo odwołania się od decyzji podjętej przez system informatyczny do urzędnika lub jego przełożonego.

Newsletter

Otrzymuj informacje o działalności Fundacji

Administratorem twoich danych jest Fundacja Panoptykon. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy dane osób subskrybujących newsletter, znajdziesz w naszej Polityce prywatności.