RPO pyta o relokację uchodźców

W skrócie

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przedstawienie aktualnych planów dotyczących relokacji do Polski ubiegających się o ochronę międzynarodową cudzoziemców z Grecji i Włoch. Rzecznik zwrócił uwagę, że zgodnie z wcześniejszymi informacjami pierwsza grupa uchodźców miała przybyć do Polski już w lutym. W związku z tym zapytał, czy opracowany został harmonogram przybywania grup cudzoziemców i czy ustalono, w jakiej formie świadczona będzie dla nich pomoc socjalna – w wyznaczonych ośrodkach czy także poza nimi. Ponadto Rzecznik zwrócił uwagę, że istotnym elementem przygotowania do przyjęcia uchodźców jest przeprowadzenie akcji informacyjnych skierowanych do społeczności lokalnych w miejscach, do których trafią relokowane grupy.

Od stycznia wspólnie ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, Instytutem Spraw Publicznych oraz Polskim Forum Migracyjnym prowadzimy projekt „Nadchodzą! Jak ich przywitamy?” realizowany w ramach programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego z Funduszy EOG. Naszym celem jest przeanalizowanie już funkcjonujących form kontroli nad uchodźcami oraz nowych narzędzi, które mogą się pojawić w związku z tzw. kryzysem migracyjnym. Dlatego też z niecierpliwością czekamy na odpowiedź ministerstwa na wystąpienie Rzecznika. Sami oczywiście też pytamy o to, jakie środki kontroli będą wykorzystywane wobec osób poszukujących ochrony, korzystając z wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

Dodaj komentarz