Strategia cyber(nie)bezpieczeństwa

Artykuł

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało Założenia Strategii Cyberbezpieczeństwa dla RP, która ma uporządkować zasady ochrony polskiej cyberprzestrzeni. W opinii, którą przesłaliśmy resortowi, zwróciliśmy uwagę na zapowiedź... stworzenia systemu monitorowania ruchu w punktach wymiany ruchu internetowego. Celem tego monitorowania ma być wychwytywanie anomalii w ruchu internetowym, np. rozległego ataku na konkretną stronę internetową.

Brzmi to enigmatycznie, a Założenia nie precyzują dokładniej, o co chodzi – co samo w sobie wzbudza niepokój. Dlatego w naszej opinii postulujemy, by przyjmowana strategia nie prowadziła do stworzenia nowych możliwości nadzoru nad Internetem. Zwróciliśmy uwagę, że z informacji ujawnionych przez Edwarda Snowdena wynika, że obserwacja ruchu w punktach wymiany ruchu internetowego była (i prawdopodobnie jest nadal) jedną z metod masowej inwigilacji. Parlament Europejski skrytykował poszerzanie przez Holandię uprawnień służb specjalnych w tym kierunku. Mamy nadzieję, że Ministerstwo Cyfryzacji doprecyzuje strategię tak, by wykluczyć ryzyko powstania infrastruktury, która da służbom specjalnym łatwy sposób dotarcia do komunikacji Polaków, w tym treści ich korespondencji.

Komentarze

konstytucja jasno mówi, że mamy prawo do tajemnicy korespondencji. Jakim więc prawem ktoś podsłuchuje komunikację użytkowników internetu?

Dodaj komentarz