TSUE zajmie się brytyjską ustawą o dostępie do danych telekomunikacyjnych

Artykuł
23.11.2015
1 min. czytania
Tekst
Image

Brytyjski sąd skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne dotyczące zgodności z prawem Unii Europejskiej zasad udostępniania służbom danych telefonicznych i internetowych. Ustawa, której dotyczy pytanie (tzw. Dripa - Data Retention and Investigatory Powers bill) nakazuje operatorom telefonicznym i internetowym zbieranie i przetrzymywanie danych o komunikacji obywateli przez okres roku. W pierwszej instancji została ona uznana przez brytyjski sąd za sprzeczną z prawem Unii Europejskiej ze względu na nieprecyzyjne określenie sposobu udostępniania i wykorzystywania danych oraz brak zewnętrznej kontroli nad sięganiem po nie. Sąd nawiązał tym samym do kryteriów określonych przez TSUE w wyroku unieważniającym tzw. dyrektywę retencyjną. Sąd I instancji odroczył wejście w życie swojego wyroku do kwietnia 2016 r. Sąd drugiej instancji, do którego sprawa trafiła po apelacji rządu, uznał jednak, że rozstrzygnięcie nie będzie możliwe bez wypowiedzenia się w tym przedmiocie Trybunału w Luksemburgu. Rozstrzygnięcie TSUE wpłynie nie tylko na unieważnienia kontrowersyjnych przepisów, ale także na nową regulację dotyczącą kompetencji służb, nad którą obecnie pracuje brytyjski rząd.

Newsletter

Otrzymuj informacje o działalności Fundacji

Twoje dane przetwarza Fundacja Panoptykon w celu promowania działalności statutowej, analizy skuteczności podejmowanych działań i ewentualnej personalizacji komunikacji. Możesz zrezygnować z subskrypcji listy i zażądać usunięcia swojego adresu e-mail. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy twoje danejakie jeszcze prawa ci przysługują, w Polityce prywatności.