Ustawa o wykrywaniu nadużyć podatkowych wchodzi w życie

W skrócie
element dekoracyjny

W zeszłym tygodniu prezydent podpisał ustawę dotyczącą wykrywania nadużyć podatkowych. Ustawa przewiduje powołanie specjalnej spółki, której głównym celem będzie stworzenie narzędzi umożliwiających analizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia naruszeń prawa podatkowego. Wszystko w oparciu o dane pochodzące z baz ministra finansów, urzędów skarbowych, służby celnej oraz innych instytucji publicznych. W opinii przekazanej Senatowi zwróciliśmy uwagę, że przy tak szeroko nakreślonych kompetencjach cele i sposób działania spółki zostały opisane bardzo ogólnikowo – co wręcz uniemożliwia ocenę, czy są one niezbędne i proporcjonalne, a tym samym zgodne ze standardami konstytucyjnym. Poważne wątpliwości budzi również kwestia tego, co nowo powoływana spółka ma stworzyć. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów mówią o algorytmie wykrywającym nadużycia na podstawie analizy danych. System, w którym to niejawny algorytm ma przesądzać o tym, czy konkretna osoba znajdzie się na celowniku skarbówki, niesie ze sobą jednak poważne ryzyko błędów i krzywdzących uogólnień. Ustawa wejdzie w życie w tym tygodniu.

Dodaj komentarz