Więcej informacji o inwigilacji?

W skrócie

W lutym do Sejmu trafił poselski projekt ustawy zakładający, że każda osoba, względem której stosowano podsłuch, po zakończeniu działań operacyjnych zostanie o tym poinformowana. Projekt jednak zniknął ze strony Sejmu, by niedługo później pojawić się znowu i w pierwszej połowie marca zostać skierowany do pierwszego czytania w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Co ciekawe, jeszcze wcześniej – bo w grudniu 2016 r. – do Sejmu trafiła również petycja Andrzeja Halickiego, w której postuluje on wprowadzenie zmian w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiana polegałaby na tym, że osoba, które podlegała kontroli operacyjnej byłaby o tym informowana 14 dni po zakończeniu kontroli i miała możliwość wniesienia zażalenia na postanowienia sądu o zastosowaniu wobec niej np. podsłuchów. Treść petycji została pozytywnie oceniona przez jednego z ekspertów Biura Analiz Sejmowych i skierowana do Komisji do Spraw Petycji. Następne przyjrzeć się jej ma Komisja do Spraw Służb Specjalnych.

Poselski projekt i petycja dotykają bardzo istotnych dla ochrony praw obywateli kwestii informowania o podjętych wobec nich działaniach Policji i innych służb. Cały czas liczymy, że posłowie poważnie podejmą temat i w najbliższym czasie usłyszymy o konkretnych działaniach, choćby terminach posiedzeń komisji.

Polecamy komentarz dot. poselskiego projektu ustawy: A jednak się kręci!

Komentarze

Hm, ale to przecież jest projekt autorstwa PO, czyż nie? Tej samej PO, która sama nie kiwnęła palcem w bucie, by ukrócić inwigilację za czasów ich rządów!
A dla ludzi spod znaku P(opulizmu)iS(ocjalizmu) ludzka godność nie ma znaczenia, liczy się tylko (fałszywie rozumiane) "bezpieczeństwo".

Zgadzam się z mówcą powyżej. Może czas na projekt obywatelski ktory populizm i socjalizm odrzuci za pewne jak wiekszosc co obywatelskie. Ale swiat zacznie sie dowiadywać.

Świat doskonale wie co PiS robi ale nic mu do tego bo Polska jest suwerennym państwem i mamy w demokracji taką władzę, jaką wybraliśmy.
Odnotować jednak należy, że PiS zataiło przed narodem polskim swe obrzydliwe plany zwiększenia inwigilacji (a nawet krytykowało inwigilację tolerowaną przez rząd PO). I wielu ludzi głosowało na PiS z nadzieją, że odbudują oni sprawne, sprawiedliwe państwo. I srogo się zawiedli...

Dodaj komentarz